Kpedu LEAN -hanke 

  • Kehittää, suunnittelee ja toteuttaa lean-oppimisympäristöjä
  • Lisää alueen elinkeinoelämän, kouluttajien sekä  opiskelijoiden lean-osaamista
  • Saattaa elinkeinoelämän ja opiskelijat yhteen kehittämään  koulutuksen työelämävastaavuutta
  • Parantaa ammatillisen koulutuksen työelämälähtöisyyttä,  laatua ja asiakaskokemusta
  • Kehittää työelämäyhteistyötä ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista
  • Luo toimintamallin lean-oppien integroimiseksi koulutuksiin 

Miten?

  • Pitämällä laadukkaita lean-seminaareja
  • Muodostamalla toimialakohtaisia kehitysryhmiä
  • Rakentamalla lean-oppimisympäristöjä
  • Luomalla lean-työpajoja 

Kpedu LEAN -hanke vastaa toimintaympäristön muutoksiin ja elinkeinoelämän vaatimuksiin sekä tulevaisuuden osaamistarpeisiin.

Kpedu LEAN -hankkeen tietosuojaseloste