kpedu lean 2019 webropol

Lean voi johtaa insourcingiin

KaVo Kerr leanaa myös toimittajaverkostoaan

Leila_Kangas
Vuoden Lean Teko -voittajaksi valittu KaVo Kerr harjoittaa lean-toimintaa myös toimittajiensa kanssa. Kpedun tammikuussa järjestämässä lean-seminaarissa puhunut Supplier Development Manager Leila Kangas (kuvassa) toi mielenkiintoisella tavalla esille koko tilaus-toimitusketjun kehittämisen leanin avulla.

Hammaskuvantamislaitteita valmistava KaVo Kerr ei kehitä kaikkien yli 200 aktiivitoimittajansa laatua ja suorituskykyä, vaan keskittyy vain valittuihin kumppaneihinsa. Toimittajia mitataan muun muassa laadun, toimitusvarmuuden, kustannusten ja osaamisen näkökulmista. Kangas kertoi esimerkinomaisesti, kuinka sieviläisen Ojala Groupin kanssa harjoitetun toimittajayhteistyön tuloksena Ojalan keskimääräinen tuotevaihtoaika vähentyi vuoden aikana 30 prosenttia. Erään toisen toimittajan toimitusvarmuus on noussut lean-kehitystyön seurauksena kuusi prosenttiyksikköä 99 prosenttiin. Pakkaustyössä puolestaan väheni yksi henkilötyövuosi, ja tilaustenkäsittelyssä kustannukset laskivat merkittävästi.

KaVo Kerrin sisäinen leanaus on myös johtanut toiminnan merkittävään tehostumiseen. Yhtään henkilöä ei ole kuitenkaan irtisanottu. Tämän on mahdollistanut myös insourcaus eli KaVo Kerr on purkanut aiempia ulkoistamispäätöksiään. Vuosina 2016 ja 2017 KaVo Kerr on kotiuttanut ulkoistettuja toimintojaan noin 12 henkilötyövuoden verran. Varastojakin on pienennetty, ja säästyneillä rahoilla KaVo Kerr on investoinut tuotannon edelleen tehostamiseen. Tuusulassa varastonkierto on 22 eli varastot riittävät noin 16 päiväksi. Tällä hetkellä suurin osa Kaizen-työstä tehdään kuitenkin toimistotyössä, jossa on paljon mahdollisuuksia, vakuutti Kangas.
KaVo Kerrin lisäksi Johda leanisti -seminaarissa esiintyivät Inwido Finland Oy:n, Snellman Lihanjalostus Oy:n ja Pieksämäen kaupungin leanaajat. Huippuleanaajien esityksiä kuunteli paikan päällä noin 200 ihmistä. Puhujat olivat jopa harvinaisen yksimielisiä: organisaatioiden johdon on sitouduttava toiminnan kehittämiseen.

Lean-kehitystyö edellyttää yleensä muutosta, ja muutoksen toteuttamiseksi tulosaluejohtaja Mari Teittinen suositteli kokoamaan työpaikalta erilaisia ihmistyyppejä edustavan ryhmän. Työyhteisöstä voi muodostaa muutostiimin esimerkiksi työntekijöiden edustamien elementtien mukaisesti. Ajattelumalli perustuu siihen, että ihmiset edustavat tuli-, ilma-, maa- tai vesielementtiä, joilla kullakin on erilaiset vahvuudet ja kehittämiskohteet.

Snellman Lihanjalostuksessa leanillä on saatu merkittäviä tuloksia ruokamakkaraprosessissa: Viihtyvyys on parantunut, reklamaatiot ja sairauspoissaolot ovat vähentyneet ja kustannukset ovat laskeneet liki kolmanneksen. Rakennusalaa edustavan Inwidon Lean and Safety Manager Leo Riihiaho puolestaan korosti puheessaan jatkuvaa parantamista ja turvallisuutta.
Teksti: Virpi Siipo
Kuva: Leila Kangas