Lean Champion+

Kpedu LEAN -hanke järjestää Lean Champion+ -koulutuksen elo-joulukuussa 2019. Tuotannollisten ja palvelualan yritysten työntekijöille suunnattu koulutus auttaa oivaltamaan, kuinka lean-toimintamallia voidaan toteuttaa omalla työpaikalla. Koulutus tukee osallistuvien yritysten tuottavuutta, työelämän laatua ja hyvinvointia sekä yhteisöllisyyttä.

Koulutukseen kuuluu seitsemän lähiopetuspäivää, joiden aikana asioita havainnollistetaan esimerkkien, harjoitusten, työpajojen ja pelien kautta. Osallistujat toteuttavat koulutuksen kuluessa myös lean-kehittämistehtävän omalla työpaikallaan. Kehittämistehtävän kautta opiskelijat soveltavat oppimansa käytäntöön ja samalla he osoittavat projektinjohtotaitonsa.

Lean-opiskelijat saavat käyttöönsä sekä lähiopetuspäivien materiaalin että etäaineiston, joilla tuetaan itsenäistä opiskelua. Näin opiskelija voi perehtyä leaniin myös lähiopetuspäivien välisenä aikana ja hyödyntää aineistoa kehittämistehtävässään.

Koulutuspäivät pidetään Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa Kokkolassa tiistaisin klo 8.30–15.30, Närvilänkatu 8, luokka F111. Koulutuksen keskeinen sisältö on seuraava:

1. koulutuspäivä 27.8.2019   Johdatus leaniin: keskeiset termit ja menetelmät, kehittämistehtävän ohjeistus

2. koulutuspäivä 17.9.2019   Lean-johtaminen: strategisuus, muutosjohtaminen, mittarit, työpaja

3. koulutuspäivä 8.10.2019   Työkalut ja ongelmanratkaisu: juurisyyanalyysit, 5S, A3/8D, arvovirtakartta

4. koulutuspäivä 29.10.2019  Päivittäinen johtaminen: vakiointi, vaihtelu, visuaalisuus, lean-peli

5. koulutuspäivä 12.11.2019  Lean asiantuntijatyössä ja tukipalveluissa: erityispiirteet, toimisto-lean, ryhmätyö

6. koulutuspäivä 26.11.2019  Itseohjautuvat tiimit: päämäärät, työhyvinvointi, työturvallisuus, workshop

7. koulutuspäivä 10.12.2019  Kehittämistehtävän raportointi: tehtävien esittäminen

Osallistujan ei ole välttämätöntä suorittaa koko koulutusohjelmaa, vaan hän voi osallistua esimerkiksi vain yhteen koulutuspäivään. Osallistuja voi kuitenkin saada enintään yhden ohjaustunnin kutakin koulutuspäivää kohden. Jos opiskelija osallistuu vähintään viiteen koulutuspäivään, hän saa ohjausta kehittämistehtäväänsä maksimimäärän eli enintään viisi tuntia. Ohjaustunnin ehtona on, että kouluttautuja on osallistunut sitä edeltävään koulutuspäivään. Kouluttajana ja ohjaajana toimii yrittäjä, DI Kim Westerlund Edupower Oy:stä.

Lean-koulutukseen voivat osallistua kasvu- ja rakennemuutosaloilla Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa toimivat yritykset. Koulutus on maksuton, mutta lounaat ja kahvit ovat omakustanteisia. Koulutukseen otetaan enintään 25 henkilöä ja enintään kaksi henkilöä per yritys.

Kpedu pidättää oikeuden muuttaa koulutusohjelman lähiopetuspäivien aikataulua, sisältöä tai kouluttajaa.Lisätietoja ja ilmoittautumiset:

Virpi Siipo
lean-asiantuntija, KTT 
p. 040 807 3583 

Ilmoittautumiset viimeistään perjantaina 16.8.2019 sähköpostitse: virpi.siipo(at)kpedu.fi