Yhdessä voimaa opintoihin

  • 01
  • 02
  • 03

Tavoitteet ja yhteystiedot

Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja ja ennakoivaan lähestymistapaa opinnosta keskeyttämisen ehkäisyyn jo siinä vaiheessa kun ensimmäiset signaalit ilmenevät keskeyttämiseen. Tavoitteena on tuottaa lisäarvoa olemassa oleviin palveluihin erityisesti nuorille, yhdessä eri toimijoiden kanssa, niin että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus paranee heikossa asemassa olevien kohdehenkilöien osalta. Koulutuksessa aliedustettuna oleville kohdehenkilöille on tavoitteena luoda toimintamalli, joka mahdollistaa siirtymän peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen Voimastartin ja Voimavaravalmennuksen ja lähiamis-toimintamallin avulla. Tavoitteena on voimaannuttaa kohdehenkilöitä niin, että he voivat jatkaa ammatillisiin opintoihin, suorittaa ammatilliset opinnot  ja myöhemmin työllistyä yhteiskunnan tasa-arvoisina toimijoina. Tavoitteena on tehdä yhteistyö eri toimijoiden kanssa kuten: yhdistyksien, harrastuspalveluita tuottavien organisaatioiden, kulttuuri- ja liikunta alan toimijoiden, kuntoutusorganisaatioiden, Soiten, nuorisotoimen, kuntakokeilun sekä Kpedun osaamisalojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Hankeaika 1.1.2022-31.12.2023

 

 


Kohderyhmä:

Opiskelija ei sitoudu opiskeluun perustutkinnoissa tai Valmassa tai Tuvassa
2.- ja 3.-vuoden opiskelijat, jotka eivät ole oppivelvollisuuden piirissä ja ne oppivelvolliset, joille nykyinen palvelujärjestelmä ei pysty tarjoamaan riittävää tukea.

  • Arjen sujumisessa on haasteita
  • Valman/Tuvan ryhmä on liian iso
  • Perusopetuksessa pienryhmissä olleet, jotka eivät mahdu Luovin Valman/Tuvan ryhmään.
  • Opinnot uhkaavat keskeytyä
  • Ammatilliseen koulukseen hakeutuva nuori, jonka voimavarat eivät riitä täysipainoisen opiskeluun
  • Osa-aikaisesti kuntoutujia pilotoidaan muutamia. Tältä osin hanke linkittyy myös kuntakokeiluun
  • Perhossa ammatillisia opintoja suorittavat lähiamisopiskelijat.

Hankkeen päättoseminaari

 Seminaariohjelma_2023 (pdf) 31.11.2022  kello 8.30-11.30

Tervetuloa yhtymäjohtaja Ari Maunuksela, Kpedu, (Ei dioja, tallenteessa)

Opetus- ja kulttuuriministerin tervehdys  opetusministeri Anna-Maja Henrikssonin tervehdys

https://wetransfer.com/downloads/429e2a18292e35f661eb58e1de6537e720231129103737/bdbf069d1cb0637aabadaf44fb9418e720231129103755/d6b141

Sairaalakoulun näkökulma kouluakäymättömyyteen ja syrjäytymisen ehkäisyyn rehtori Karita Mäkelä ja erityisluokan opettaja Hanna Nygård, Mariankadun koulu,

Yhdessä voimaasairaalakoulu (002) (pptx)

Yhteisövaikuttavuus syrjäytymisen ehkäisyssä erityisasiantuntija Oona Palosaari, Itla

1569 KB

Hankkeen hyvät käytännöt ammattikoutsi Janika Kupila, valmentaja Salla Taskila ja opiskelijat


Kpedun voimavarapajan arviointi diat tuloksista (005) (pptx)

Rahoittajan puheenvuoro, rahoitusasiantuntija Marko Muotio, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Seminaarin aineisto 30.11.2023.pdf Marko Muotio (pdf)

Tallenne

https://kpedu-my.sharepoint.com/personal/anne_etelaaho_kpedu_fi/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fanne%5Fetelaaho%5Fkpedu%5Ffi%2FDocuments%2FTallenteet%2FYhdess%C3%A4%20voimaa%20opintoihin%20hankkeen%20seminaari%2D20231130%5F082851%2DKokouksen%20tallenne%2Emp4&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview

 

Yhdessä voimaa opintoihin alustavaa loppuraporttia laajennettu (pdf)

aron-visuals-HciQohInvKU-unsplash

Projektipäällikkö
Anne Eteläaho 044 725 0106

Ammattikoutsi
Janika Kupila 044 725 0144

Valmentaja
Salla Taskila 040 547 9925

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Närvilänkatu 8
67100 Kokkola