LÄHIAMIS-TOIMINTAMALLIN MALLINNUS JA PILOTOINTI

  • 01
  • 02
  • 03

Lähiamis -toimintamallin mallinnus ja pilotointi

Hankkeessa mallinnetaan Lähiamis-toimintamalli, jota lähdetään toteuttamaan Perhossa. Toimintamallissa toteutetaan eri alojen ammatillisia opintoja yhdessä eri yritysten kanssa koulutussopimus- tai oppisopimusmallilla. Yhteiset tutkinnon osat tehdään myös Perhossa eri menetelmiä noudattaen.  Hankkeeseen kohdistetaan 2 kuukauden resurssi/ 1 vuosi pilotointiin ja kuvaamisen prosessiin. Toiminnassa tehdään yhteistyötä kuntakokeilun kanssa. Materiaalit ja malli kootaan Lähiamis www-sivulle.