Tuki maahanmuuttajille

  • 03
  • 01
  • LogoA5
  • Optima_logo

MAAHANMUUTTAJIEN  OPINTOJEN TUKI

Hankkeen aikana Kpedun omana toimintana koulutetaan sekä kantasuomalaisia että maahanmuuttajia vertaisvalmentajiksi, jotka toimivat kanssalaisina tai kummiopiskelijoina ohjaten hankkeen nuoria tutustumisjaksojen ja opintojen alkuvaiheen aikana. Heitä koulutetaan ja he saavat toiminnasta osaamispisteitä.

Help4you-paja Hankkeessa toteutetaan kaksi kertaa viikossa toimiva Help4you-paja, jossa maahanmuuttaja opiskelijat voivat käydä kysymässä neuvoa kirjallisiin tehtäväksi antoihin, oppimateriaaleihin liittyviin kysymyksiin, oppimistehtävien avaamiseen, kokeisiin valmistautumisiin, arviointikriteereiden tulkintaan ja vapaa-aikaan ja virastoihin liittyviin asioihin. Paja on auki iltapäivisin kahtena päivänä kaksi tuntia kerrallaan. Ohjaajana toimii nivelvaiheohjaaja yhdessä vertaisvalmentajien kanssa. Mallinnetaan pajan toiminta.

Koulutusosio. Henkilöstölle järjestetään koulutusta eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kohtaamiseen. Koulutus koostuu neljästä iltapäivän aikana järjestettävästä tilaisuudesta kahden lukuvuoden aikana.

Testataan voidaanko robottia hyödyntää osana ohjausta ja opetusta. Alan opiskelijat toimivat ohjelmoijina ja hanketyöntekijät esittävät mitä pitää ohjelmoida ja sen jälkeen pilotoivat ohjelmoituja robotteja opiskelijoiden kanssa.

Tehdään maahanmuuttajille oppaita ja videoita opintoihin perehdyttämiseen ja tukemiseen  sekä opettajille tukimateriaalia ohjaamisen tueksi.

Maahanmuuttajien tukemiseksi linkkejä ohjaamisen.

Hakuvaiheen ohjeita ja koulutuksen tukipalveluita.Kpedu hakeutuminen ja palvelut 2020 (002).Koonti Tukipolku-hanke

Lisää materiaali tulee myöhemmin:

Muiden hankkeita:

https://opinportailla.diak.fi/valitse-oma-polkusi-2/

 

MAAHANMUUTTAJAOPISKELIJAN OPISKELUPOLKU Keski-Pohjanmaalla (pdf)
432 KB