Hankkeen esittely

 • VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb
 • 01
 • LogoA5
 • Optima_logo

Tukipolku-hanke

Hankkeen tavoitteena on:

• Opintojen keskeyttämisen ennakoinnin ja keskeyttämisen ennaltaehkäisyn parantaminen

• Koulutuksen läpäisyn parantaminen ja siirtymien sujuvoittaminen oppilaitoksesta toiseen

• Ohjausosaamisen parantaminen ja opettajan roolin vahvistaminen opettajasta/kouluttajasta ohjaajaksi

•Työkalujen ja välineiden laatiminen ohjauksen tueksiKohderyhmänä ovat:

 • Peruskoulun 15-vuotta täyttäneet yhdeksännen luokan oppilaat sekö Keski-Pohjanmaalla että Pietarsaaressa. Mukana on myös maahanmuuttajaoppilaita.
 • Jatkuvassa haussa tulevat opiskelijat, jotka tarvitsevat tukea opintojen alkuun.Hankkeen tuotokset:

 • Peruskoulusta toiselle asteelle nivelvaiheohjaaja- malli ja kuvaus niistä nivelvaiheen haasteista tukea tarvitsevien opiskelijoiden osalta
 • Selkokielinen opas ja video maahanmuuttajien opintoihin perehdyttämiseen
 • Maahanmuuttajien vertaisvalmentaja-mallin pilotointi
 • Help4you-paja, maahanmuuttajien ohjauspaja
 • Koulutus eri kulttuureista tulevien opiskelijoiden kohtaamiseen ja ohjaamiseen
 • Jatkuvaan ryhmäytymiseen liittyvien harjoitteiden pilotointi ja koonti
 • Polun avaaja- jatkuvan haun kautta tulevien tukipalvelu
 • Jatkuvaan hakuun liittyvä hakijoiden/valittujen tuen tarpeen kartoitus,
 • Jatkuvaan hakuun liittyvä hakijoiden/valittujen tukipalveluiden mallinnus, tiedon siirtoprossi
 • Jatkuvaan hakuun liittyvä hakijoiden/valittujen strukturoitu haastattelukaavake Wilmaan,
 • Luodaan ohjaustyökalu , johon kootaan tiivisti  tietoa erilaisista yksilöllisistä mahdollisuuksista ja tukimuodoista.
 • Työkalua voidaan hyödyntää erityisesti jos opinnot uhkaavat keskeytyä tai opinnoista eroaminen tulee kyseeseen.
 • Pilotoidaan Leannoxtrappan-malli Kpedu ja Optioma.
 • Benchmarking Pohjoismaat  (kaksi kohdetta) kartoitetaan hyviä malleja, käydään tutustumassa ja kuvataan mallit Testattu malli siitä voiko robottia hyödyntää opiskelijoiden tukena.

Hankeaika: 1.1.2020-31.12.2021

Tukipolku_A4

Tuki-polku-hankkeen_esite                 DiatTukipolku

Yhteystiedot Polun avaaja Tanja Asiala, 0408073509

Nivelohjaaja Kokkola Janika Kupila,  044 725 0144

Projektivastaava Anne Eteläaho,   044 725 0106

Nivelohjaaja Pietarsaari Kenneth Huumarsalo,  050 086 8155

Oph:n tilaisuus esitykset:

Miten saadaan opiskelija pysymään kiinni opinnoissaan?Hankkeen päättöseminaarin materiaalithttps://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/varustamohttps://www.kpedu.fi/kpedu/projektitoiminta-hankkeet/projektit/projektiarkisto/varustamo

https://www.kpedu.fi/kpedu/saavutettavuus