Nivelohjaus

  • EU:n Vipuvoimaa logo
  • 01
  • LogoA5
  • optima_logo

 

Hankkeeseen nimetään nivelvaiheohjaaja

Peruskoulussa olevat tukea tarvitsevat oppilaat myös maahanmuuttajanuoret voivat tutustua eri aloihin tuettuna yhdeksännen luokan keväällä Nivelvaiheohjaajan johdolla.

Yksi henkilö toimii ohjaajana  Kokkolassa ja yksi Pietarsaaressa käyden yläkoulussa ja ohjaten toiselle asteelle nivelvaiheen yli. Kaikille perinteinen ohjaus ei riita, tarvitaan erilaisia lisätuen muotoja.

Nivelvaiheohjaaja käy yläkoulussa 9-luokan kevätlukukauden aikana tapaa Kokkolan Jopo-luokan maahanmuuttaja oppilaita sekä Keski-Pohjanmaan perusopetuksen 9 luokan tukea tarvitsevia oppilaita, joita erityisopettajat on ohjanneet tähän toimintaan.  Pietarsaaren nivelvaiheohjaaja kokoaa Pietarsaaren yläkoulusta ryhmän. Kussakin kolmessa ryhmässä on noin 10 oppilasta ja heitä tavataan ryhmänä ja yksilöllisesti.  Ryhmät käyvät Keski-Pohjanmaan ammattiopistossa tutustumassa eri linjoihin tuettuna. Tarkoituksena on madaltaa kynnystä toiselle asteelle siirtymisessä. Heille järjestetään myös vapaa-ajan ryhmätoimintaa itsetuntemuksen lisäämiseksi ja omien vahvuuksien löytämiseksi. Vertaisryhmän tavoitteena on tukea yläkoulun oppilaita  siirtymävaiheessaan peruskoulusta eteenpäin. Vertaisryhmä on tarkoitettu  nuorille, jotka tarvitsevat tukea tulevaisuuden valintojen tekemiseen, itsetuntemukseen, sosiaalisiin suhteisiin tai elämänhallintaan. Toiminnan sisältö suunnitellaan yhdessä nuorten ja verkoston kanssa. Oppilaat määrittelevät tavoitteet itselleen, joita he yhdessä ohjaajan kanssa tavoittelevat. Tavoitteet voivat liittyä alavalintaa, sosiaalisiin, liikunnallisiin, sosiaalisiin- ja tunnetaitoihin sekä arjen rutiineihin liittyviin taitoihin.

Mallissa kohdehenkilöillä on lisäohjauksen tarve, koulunkäynnin tilanne on haastava, kuva jatko-opinnoista on epäselvä. Nivelvaiheohjaaja kohtaa nuoren ja kartoittaa kiinnostuksen kohteet, vahvuudet ja unelmat, voimavarat sekä elämäntilanteen.  Vahvuudet ja haasteet selvitetään ja suunnitellaan tukitoimet. Yhdessä nuoren ja opinto-ohjaajien kanssa pohditaan eri alavaihtoehtoja ja suunnitellaan  ja toteutetaan tutustumiset ja ohjataan nivelvaiheen yli.

Nuorille voidaan tarjota myös toimintakykyarviota, tällöin tavoitteiden asettelu ja opinpolun suunnittelu helpottuu ja nämä tiedot voidaan siirtää myös toiselle asteelle.

Toiminnassa hyödynnetään laajemmin nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaajien tietotaitoa ja  nuorille tarjotaan heille kohdennettuja ohjattuja lajikokeiluja kuten mm.  keilausta ja  sählyä ja verkoston kautta tarjottavia palveluita kuten esim. tuettua perhetyötä.

Hyödynnetään myös muita verkoston palveluita. Nuoria autetaan myös 9-luokan jälkeen kesätöiden löytämisessä. Opintojen alettua nivelohjaajat (Kokkola ja Pietarsaari) toimivat hankkeeseen valikoituneiden opiskelijoiden rinnalla ja tukena opintojen.

Karvin arviointi

https://nivelvaiheet.karvi.fi/2019/11/29/save-the-date-arvioinnin-julkistamistilaisuus-31-1-2020/

SuosituksiaVaihtoehtoja, valintoja ja uusia alkuja – Arviointi nuorten opintopoluista ja ohjauksesta perusopetuksen ja toisen asteen nivelvaiheessa suositus

Hyviä käytänteitä. Hyvät-käytännöt-ammatillinen-koulutus

Hyviä käytänteitä. Hyvät-käytännöt-perusopetus (1)

http://www.tuuve.fi/uncategorized/koulupoissaolojen-oireet-ja-syyt-kartoitus/

http://www.tuuve.fi/wp-content/uploads/2019/04/Kouluakaymattomatoppilaat_opas.pdf

Vetovoimala-hankkeen julkaisut:

https://www.vetovoimala.fi/

 

Ammattikampus esittely:

Tulevaisuudenosaajaksi (kpedu.fi)