1. Etusivu
  2. Navetta
  3. Rehuntuotanto
  4. Pellot

Pellot

Ollikkalassa tuotamme pääsääntöisesti rehunurmea ja ohraa oman karjan tarpeisiin 94 peltohehtaarilla, joista osa on laitumia. 

Maankasvukunnosta huolehditaan säännöllisillä maanäytteillä, joiden pohjalta tehdään lannoitus ja kylvösuunnitelmat. Laidunnus suunnitellaan osaksi viljelykiertoa ja se lisää monimuotoisuutta. Sääasemia pystytään hyödyntämään peltotöiden suunnittelussa. Pelloille tehdään täydennyskylvöjä, käytetään monilajisia nurmiseoksia, joissa myös syväjuurisia kasveja. Otetaan säännöllisesti maanäytteet, joiden pohjalta tehdään lannoitus ja kylvösuunnitelmat. Käytetään kalkkia ja biotiittia sekä jaetaan lannoitukset satelliittikuvia ja lehtivihreämittauksia hyödyntämällä.

Täsmäviljelyä varten traktoreissa käytetään automaatio-ohjausta. Pelloilla on tehty biohiilikokeiluja. Pellonkasvukuntoa ja vesienhallintaa on hoidettu laserleikkaamalla peltoja. Puimurissa on satotasomittari, jonka avulla voidaan tehdä täsmällisempää lannoituksen ja maanparannuksen suunnittelua. Ollikkalan pelloilla on ollut vuosittain lannoitekokeita, havaintoruutuja ja biohiilikokeiluja.

Peltojen hiilensidontaa edistetään käyttämällä säätösalaojitusta, suositaan talviaikaista kasvipeitteisyyttä ja käytetään viljelykierrossa paljon nurmia, joissa on monilajisia ja syväjuurisia kasveja. Henkilöstö on käynyt hiiliviljelykoulutuksen.