Tuotanto

Ollikkalan Koulutila kuuluu tuotosseurannan piiriin. Tuotosseurannan ansiosta saamme tarkkaa tietoa lehmien lypsymääristä ja terveydestä. Tuotosseurannan tiedot ovat hyödyksi, kun seurataan ruokinnan onnistumista, ja se on myös edellytys karjanjalostukselle. Tuotosseurannan tiedot pysyvät tallessa ja niitä voi hyödyntää vielä vuosienkin kuluttua. Koulutilalla genomitestataan kaikki lehmävasikat, mikä edellyttää ajantasaista vertailuryhmää riittävine tietoineen.

Tuotosseurannassa lasketaan 305 päivän tuotos ja vuosituotokset yksittäisille lehmille ja koko karjalle. Tuotokset lasketaan maito-, rasva-, valkuais- ja energiakorjattuina (EKM) maitokiloina. Lisäksi saatavilla on tunnuslukuja elinikäistuotoksesta, poistoista, hedelmällisyys- ja poikimatiedoista ja sairauksien hoidoista.

Tuotosseuranta edellyttää koelypsyjen tekemistä. Koelypsy sisältää maitomäärien mittaamisen ja maitonäytteiden ottamisen sekä tietojen tallentamisen. Koelypsyssä maitomäärät mitataan jokaiselta lypsävältä lehmältä vähintään 0,2 kilon tarkkuudella. Koulutilalla maitonäytteet otetaan Lelyn Sampler näytteenottolaitteella.


 

Karjan yhteenveto 2022
Vuonna 2022 siirryttiin robotti lypsyyn. Karjan yhteenvedoista voidaan nähdä, että EKM (energiakorjattu maito) nousi verrattuna vuoden 2021 yhteenvetoon. Alkuvuodesta 2023 EKM ylitti jo 12 000 kilon.