IMG_7373

Hankkeessa parannetaan opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja kehitetään asuntola-, tutor- ja opiskelijakuntatoimintaa koulutuspolkujen eri vaiheissa tukemaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä, vertaistukea ja ryhmäytymistä sekä opintoihin kiinnittymistä.

Kehitetään ohjausosaamista sekä henkilökohtaistamista. Valitaan ja testataan erilaisia osallistavia menetelmiä ja työkaluja, joilla oppilaitoksessa koottua hyvinvointietoa voidaan yhteisesti käsitellä ja jalostaa hyvinvointityön suunnittelua varten.

Alumnitoiminnan avulla parannetaan opiskelijoiden mahdollisuuksia luoda kontakteja työelämään ja liittyä erilaisiin verkostoihin.

Kehittää oppimisympäristöjä opiskelijoiden ja ohjauksen tarpeisiin yhdessä opiskelijoiden kanssa sopiviksi huomioiden monikäyttöisyyden, turvallisuuden, terveellisyyden ja nykyaikaisuuden.

Tuloksista poimitaan hyvät käytännöt, joista tehdään tuotekortit. Järjestetään asuntolaohjauksen ja opiskelijatutorien sekä oppilaskunnan valtakunnalliset päivät.

181404_oph_rahoittaa_rgb_nettiin665 KB
Saku (pptx)
7023 KB
625 KB
686 KB
39624 KB
1569 KB