Luova Kampus


Loppuraportti

Tältä sivulta löydät hankkeen loppuraportointiin liittyviä asiakirjoja sekä muuta tietoa hankkeen aikana tehdyistä toimenpiteistä ja hankinnoista. 

  • Raportti tulevaisuuden maitotilasta
  • Lypsykarjapihaton toiminnallisen suunnittelun raportti
  • Suunnitelma tutkimus-ja kehittämistoiminnan toteuttamisesta innovaatioalustoja hyödyntäen
  • Rakentamisen asiakirjat
  • Ympäristölupa-asiakirjat
  • Pedagoginen suunnitelma
  • Videoita ja kuvasarjoja rakentamisvaiheista, laitteista ja käyttöönotosta

Muuta materiaalia hankkeen toimenpiteistä.

 

Saavutettavuusseloste