opiskelu_kirjapino

Ohjuri

Hankkeen perustiedot:

Rahoittava viranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Toimintalinja:  3. Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus

Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen

Hankkeen toteutusaika: 1.1.2015 - 31.12.2020

 

Ohjuri kehittämishankkeen (S20462) rahoitus:

ESR ja valtio 571 628 €

Kuntien rahoitus 187 506 €

 

Lisäksi ESR:n ja valtion rahoitusta julkisiin työvoimapalveluihin (koulutus ja palkkatuki):

                      -työvoimakoulutus 900 000 €

                      -palkkatuki 500 000 €

Tavoitteet:

  • Urasuunnittelua ja työllistymistä tukevien ohjaus- ja koulutuspalvelujen kehittäminen ja toteuttaminen (erityisesti yksilölliset koulutuspolut)
  • Osallistujien työllistymisvalmiuksien parantaminen ja työllistymisen edistäminen
  • Ohjaus- ja koulutuspalveluiden linkittäminen palveluverkostoksi muiden työllistymistä tukevien palveluiden kanssa (palveluiden ”poluttaminen”)

 

Kohderyhmä:

  • Työttömät työnhakijat, jotka asuvat Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa

 

Palvelut ja toimenpiteet:

Opinto- ja uraohjaus 

Yksilöllinen työllistymistä edistävä koulutus

Eri ammattialojen peruskoulutus

Tutustu Kpedun saavutettavuusselosteeseen täällä