Tuoreimmat uutiset

Tuottavuuskoulutuksessa työhyvinvointi pidetään mielessä

27. lokakuuta 2016

Kpedun EVE - Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen  -hankkeen kautta on käynnistyi syyskuussa alueen yritysten avainhenkilöille   Tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutus. Koulutuksen toteuttaa Soprano Oyj, jolla  on vuosikymmenien kokemus erilaisista yrityksille suunnatuista koulutuksista.   

Koulutuksen  vastuuhenkilö on tuoteryhmäpäällikkö Jaana Parkkila. Hänen mukaansa juuri nyt kiinnitetään yhä enemmän huomiota työn laatuun ja ihmisten hyvinvointiin. 

- Työhyvinvointi ja sitä kautta tuottavuus ovat välillä unohtuneet ja ne ovat juuri nyt niitä asioita, jotka ovat nousussa, Parkkila kertoo. 

Parkkilan mukaan työhyvinvoinnista ja tuottavuudesta ei voi puhua erikseen, vaan ne kuuluvat yhteen. 

Hyvin eri kokoisista ja eri alojen yrityksistä koostuva ryhmä kokoontui ensimmäisen kerran lähijaksolle syyskuussa.  

- Koulutuksessa herätellään huomioimaan asioita, jotka ovat saattaneet unohtua. Lisäksi kehitämme menetelmäsilmää, kuvailee Parkkila koulutuksen sisältöä. 

Työpaikalla asiat halutaan tehdä entistä turvallisemmin. Työhyvinvoinnin haasteet ja ratkaisut ovat samanlaisia alasta riippumatta.  

Parkkila kutsuu myös koulutukseen mukaan yrityksiä kertomaan onnistumisistaan. 

- Yhteistä monelle yritykselle on, että onnistumisista ei oikein mielellään kerrota. Tällaiselle rajatulle kohderyhmälle saa tosin helpommin muita yrittäjiä puhumaan, Parkkila kertoo. 

- Teollisuuden aloilta löytyy paljon hyviä esimerkkejä tuottavuuden noususta. Uusi tuottavuusajattelu on ehkä vasta tulossa palvelualoille, Parkkila kertoo. 

Kitinkannus hakee uusia asiakasryhmiä 

Kannuksessa toimivan Kitinkannuksen talous- ja henkilöstöpäällikkö Katri-Helena Syri on yksi tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutukseen osallistujista. Kitinkannuksessa työskentelee  noin 40 henkilöä. 

- Haemme tehokkuutta terveydenhuoltoalalle. Olemme esimerkiksi säästäneet työaikaa sijoittelemalla työvälineitä talossa järkevämmin, Syri kertoo. 

Terveydenhoitoalan työ on toisinaan raskasta ja Kitinkannuksessa kannustetaan hoitajia ajattelemaan itseään. Esimerkiksi nostotilanteisiin on pyydettävä apua tai käytettävä apuvälineitä. Hoitajat saavat myös talon kuntoutusosastolta ergonomiakoulutusta. 

Kitinkannus on uuden edessä, kun heille homogeeninen sotaveteraanien asiakasryhmä vähenee koko ajan. Sen lisäksi että Kitinkannuksesta saa työhyvinvointipalveluja, on henkilöstön työhyvinvoinnin tukena myös esimerkiksi yhteiset virkistyspäivät. 

Tuottavuus- ja työhyvinvointikoulutuksen toinen, asiantuntija Pentti Halmeen vetämä, myös työntutkimukseen keskittyvä  lähijakso, toteutetaan marraskuussa.  Tällöin  perehdytään mm. havannointiin työn tutkimuksen menetelmänä sekä käydään tutustumassa Sievin Jalkine Oy:n tuottavuuden ja työhyvinvoinnin toimintatapoihin. Koulutus jatkuu toukokuuhun 2017 ja joukkoon mahtuu vielä mukaan. 

Still-hanke