IMG_1673

EVE - Edelläkävijyyttä ja eväitä työurien pidentämiseen

EVE -hanke on ollut ESR tl 3.7.1 (työllisyys ja työvoiman liikkuvuus, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin parantaminen) mukainen kehittämis- ja koulutushanke. TK-Evalin vuonna 2019 toteuttamassa arvioinnissa ohjelman mukaisia tavoitteita hyvin saavuttaneissa hankkeissa on noussut esille kolme asiaa:

Toiminnassa ja palveluissa

1. on hyödynnetty erilaisia toimenpiteitä: työpajoja, tehty pilotteja tai kokeiluja sekä hyödynnetty digitaalisuutta

2. on osattu yhdistää kehittämistarpeet ja toimintatavan yrityslähtöisyys, kehittämisen konkreettisuus sekä johdon ja henkilöstön osallistuminen kehittämiseen (yhteiskehittämisen muodot)

3. on ollut mukana vertaiskehittäminen, kokeilut ja kehittämisen kokonaisvaltaisuus

Onnistuneiden hankkeiden yleispiirre on koko työyhteisöltä saatu tuki kehittämistyöhön ja aktiivinen osallistuminen siihen (yhteiskehittäminen), konkreettiset toimenpiteet, työpaikkalähtöisyys ja yrityskohtaisuus, vertaiskehittäminen, digitaitojen oppiminen ja digitaalisuuden hyödyntäminen sekä uuden teknologian käyttöönotto.

Osallistujakokemuksen perusteella vaikuttavin hankkeiden toimintamuoto on ollut palvelu, joka sisältää valmennusta, sparrausta ja mentorointia. Toimiva kehittämiskumppanuusverkosto on ollut kehittämisprosessin etenemisen ja vaikuttavuuden kannalta merkittävä.

EVE-hankkeessamme olemme saaneet toimia onnistumisen mahdollistamilla tavoilla: EVE- hankesuunnitelma on elänyt toteuttamisajan muutoksissa, se on mahdollistanut asiakaslähtöisen, kokonaisvaltaisen ja joustavan toteuttamisen ja siinä on voinut toteuttaa em. erilaisia toimenpiteitä ja pilotteja. Kiitokset luottamuksesta ja yhteistyöstä kaikille rahoittajille ja alueellisille yhteistyökumppaneille!

Tarkemmin ESR 3.7.1 hankearvioinnin tuloksista Hämeen ELY/ tiivistelmä ja kokonaisuudessaan.

evet
 

Ota yhteyttä! Sovitaan tapaaminen, kartoitetaan alkutilanne ja suunnitellaan yhteistyö sekä toimenpiteet.

  • Iiris Niemonen, 044 725 0801, projektipäällikkö, laatu, ennakointi ja tuottavuus
  • Irma Ikäheimo, 040 808 5025, työyhteisö ja tuottavuus
  • Kirsi Järvelä, 040 808 5521, TäsmäKoulutus, työssä olevien uraohjaus
  • Sähköpostiosoitteet muotoa: etunimi.sukunimi(at)kpedu.fi
OP kansikuva 851x315
OLLAPA POMO 2025! osaamisen johtamisen huippuseminaari Kokkolassa

Koronavirusepidemiaan liittyen hallituksen ja THL:n suositusten mukaisesti yli 500 henkilön tilaisuudet perutaan ja pienempien tapahtumien perumista on syytä harkita vakavasti. Yhdessä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän johtajan, Liisa Sadeharjun, kanssa olemme tehneet tapahtumakohtaisen päätöksen:

Ollapa pomo 2025! -seminaari perutaan.Lataa ohjelma

Tapahtuma Facebookissa