Perusopinnot

KÄLVIÄ ARTS -linjan suuntautumiset ja sisältö

KÄLVIÄ ARTS kuvataide 20 ov

Piirtämisen perusteet, luonnostelu ja teoria 5 ov

 • Piirtämisen perusteet, digipiirtäminen muodot, valot ja varjot, etäisyydet, 3 ov
 • Välineet, tekniikat, tyylit, sommittelu, 0,5 ov       
 • Mallipiirtäminen, 1 ov
 • Piirtämisen historia, 0,5 ov

Maalauksen perusteet ja teoria 8 ov

 • Maalauksen teoria, välineet, välinehuolto, pohjat, pohjustus, tyylisuunnat, 0,5 ov
 • Akvarelli, teoria, välineet, työskentely, 0,5 ov
 • Akryyli, teoria, välineet, työskentely, 1,5 ov
 • Öljymaalaus, välineet, työskentely, 2 ov
 • Mallimaalaus, 1 ov
 • Tyylisuunnat ja taiteilija esittely, 0,5 ov
 • Oma taiteellinen työskentely, 2 ov

Grafiikan perusteet ja teoria 3 ov

 • Grafiikan helpot tekniikat, teoria, välineet, historia, 0,5 ov
 • Puugrafiikan toteutus, 1,5 ov
 • kuivaneula / metalligrafiikka / sekatekniikka, 1 ov

Kuvanveiston perusteet ja teoria 3 ov

 • Teoria, tekniikat, välineet, 0,5 ov
 • Malli muovailu, 1 ov
 • Savimallin valuu kipsiin ja muottien teko, 1,5 ov

Taidehistoria, värioppi, perspektiivi ja sommittelu 1 ov

 • Eri tyylisuunnat taidehistoriassa, värioppi ja sommittelu ja perspektiivi, 1 ov


Kuvataiteen opiskelijoita aloittamassa maalaustöitään maalaustelineiden edessä liikuntasalissa.

KÄLVIÄ ARTS Esittävä taide 20 ov tanssi, teatteri, sirkus ja kehonhuolto

Tanssin perusteet ja teoria 6 ov

 • Nykytanssi sisältää useita erilaisia lähestymistapoja tanssiin, koreografioita ja improvisaatioharjoitteita, vahvistaa hengityksen yhteyttä liikkeeseen, virtaviivaisuus, sulavuus ja liikkeen laajuus sekä teoria ja historia, 2 ov
 • Balettikurssilla opetellaan erilaisia sarjoja, jossa olennaista on kehon linjaus ja hallinta, tanssilliset liikkuvat sarjat ja baletin perus tanssitekniikat ja liikkuminen, 1 ov
 • Kansantanssissa tutustutaan suomalaisiin sekä muiden maiden kansantansseihin ja eri tanssilajeihin ja niille tyypillisiin tyylipiirteisiin, 1 ov
 • Latinorytmien perusteet, koreografiat, 1 ov
 • Street-lajeista hiphop, old schoollista tähän päivään ja koreografioihin, 1 ov

Teatterin perusteet ja teoria 6 ov

 • Näyttelijätyön perusteet, monologi- ja dialogityöskentely, roolihahmot, roolianalyysi, mielikuvat välineinä, oma kokemusmaailma, tekstit, liike ja improvisaatio, 1 ov
 • Performanssi ja dokumenttilähtöinen työskentely sisältää nykyesitystaiteen keinoja, 1 ov
 • Improvisaation perusteet ja viihdeimprotekniikat, 1 ov
 • Laulu kurssilla perehdytään laulamiseen sekä äänen käyttöön, 1 ov
 • Draamakirjoittamisen kurssilla perehdytään perusteisiin ja opiskelija harjoittaa omaa kirjallista ilmaisuaan, 1 ov
 • Ohjaustyö kurssilla opiskelija valmistelee ohjaussuunnitelman omaa projektia varten. Saa kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja hahmottaa työn vuorovaikutteisena prosessina, 1 ov

Sirkuksen perusteet ja teoria 6 ov

 • Akrobatian perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatia ja käsilläseisonta, ammattisanasto, liikkeet ja variointi, 1 ov
 • Sosiaalinen sirkus, osallisuus, yhteisöllisyys, tunteminen, tunnistaminen, sirkusleikit ja pelit, sirkuksen teoriaa ja historiaa, 2 ov
 • Sirkustekniikat eli jongleeraus. Esinemanipulaatio ja ammattisanasto, 1 ov
 • Tasapainoilutekniikat eri välineillä, turvallisuus, liikekehittely ja variointi, 1 ov
 • Klovneteria, hulavanne, flowtaide, oma prokkis, soolo/duo, 1 ov

Kehonhuolto ja ravitsemus 2 ov

 • Kehonhuoltoon ja ravitsemukseen liittyviä kursseja, teoriaa ja harjoitteita,  2 ov


Esittävän taiteen opiskelijoita istuu näyttämöllä suunnittelemassa ja harjoittelemassa esitystä.

KÄLVIÄ ARTS yhteiset opinnot 15 ov

Työryhmätyöskentely ja produktiot 5ov

 • Pienoisnukketeatteri työpaja. Toteutetaan pienoisteatteri erilaisista materiaaleista ja luodaan tarina. Kuvaaminen, videointi ja näyttely, 1 ov
 • Varjoteatterityöpaja. luodaan esitys valon ja varjon avulla hyödyntäen esineitä, omaa kehoa, liikettä, musiikkia, pahvi tai paperielementtejä toteutetaan esitys, videoidaan ja kuvataan, 1 ov
 • Omakuvataidetyöpaja, jossa toteutetaan eri tekniikoilla kuva itsestä sellaisena kuin itsesi koet ja näet, 1 ov
 • Teatteri, tanssiteatteri, musikaalityöpaja –esitys,2 ov

Näyttely ja esiintymistaidot 5 ov

 • Teos ja esitys kuvaaminen / taltiointi, valokuvaus, videointi, editointi ja kuvankäsittely ja cv, 2 ov
 • Oman teoskokonaisuuden valmistelu ja esityksen tai näyttelyn pitäminen, 2 ov
 • Palautteet, analyysit ja teosten esittely ja raportointi, 1 ov

Itsenäinen työskentely 5 ov

 • Oman taiteellisen työn kehittäminen ja syventäminen sekä teosten itsenäinen jatkotyöstö. Työskentelyn kuvaaminen ja lopputyöportfolion

Kälviä Arts -linjan opiskelijoita luovassa opetustilassa.