Perusopinnot

 

 

Perusopinnot

Kälviä Arts on monitaiteinen kansanopistolinja, jonka perustan luo oman nykytaiteen kentän suuntautumisalan perusopinnot. Perusopinnot voi valita Kuvataiteen, Teatterin, Tanssin tai Sirkuksen opinnoista. Esittävän taiteen opinnoissa osa opinnoista on kaikille yhteisiä ja syventävissä opinnoissa työskennellään suuntautumisalasta riippumatta monitaiteisissa työryhmissä.

 

Kuvataide

Kuvataiteeseen erikoistuvissa opinnoissa tutkitaan oman kokemuksen ja erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kautta omaa kuvallista ja kädentaidollista ilmaisua. Käytännönläheisissä opinnoissa opetellaan yhdessä käymään dialogia taiteen kanssa ilman suorituspaineita, eikä aiempaa osaamista välttämättä tarvita. Kuvataiteen opinnoissa tutustut erilaisiin kuvallisen ilmaisun tekniikoihin (piirtäminen, maalaaminen, valokuvaus, muotoilu jne) ja saat välineitä oman ilmaisun vahvistamiseen. Kädentaitojen opinnoista voit valita täydentäviä opintoja esimerkiksi lavastesuunnittelun parissa ja syventäviä opintoja monitaiteisista kokonaisuuksista, kuten nukketeatterin opinnoista.

Lue lisää!

Teatteri

Teatteriin erikoistuvissa opinnoissa perehdytään teatterin osa-alueisiin ja nykyesitystaiteen moninaiseen kenttään. Opiskelija syventyy oman ilmaisun ja taiteilijuuden kehittämiseen ja tutkimiseen, sekä oppii erilaisia keinoja työstää ideoitaan kohti esitystä. Esilläoloa ja tarinallisuutta tutkitaan niin näyttämöllä kuin luonnossa ja arjen tiloissa. Opinnoissa korostuu tutkiva ja havainnoiva asenne, ja teatteri nähdään keinona ottaa kontaktia ympäröivään maailmaan sekä käsitellä aiheita ja ilmiöitä.

Lue lisää!

Tanssi

Tanssiin erikoistuvat opinnot antavat kattavan kuvan erilaisista mahdollisuuksista taidetanssin tekemiseen. Opintojen sisältöön kuuluu mm. tanssin lajiharjoittelu (nykytanssi, klassinen baletti, street, aikido ja tanssi, kontakti-improvisaatio), esillä olemisen harjoittelu (tanssi-improvisaatio, kompositio, esteettinen läsnäolo), sekä kehollisen taiteen teoriaopinnot (estetiikka, esitystaide). Yhdessä muiden Kälviä Artsin esittävän taiteen linjojen kanssa harjoitellaan mm. akrobatiaa ja tehdään tanssivideoita, sekä huolletaan kehoa joogan ja meditaation avulla.

Lue lisää!

Sirkus

Sirkustaiteeseen erikoistuvissa opinnoissa keskitytään nykysirkukseen sekä sosiaaliseen sirkukseen ja tutkitaan omaa sekä yhteistä ilmaisua erilaisten sirkusharjoitteiden kautta. Opinnot sisältävät mm.sirkustekniikan lajiharjoittelua (jongleeraus, hulavanne, akrobatia, ilma-akrobatia, tasapainoilu, klovneria), sosiaalisen sirkuksen yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja erityisyyttä korostavaa harjoittelua, esillä olemisen harjoittelua sekä nykysirkukselle ominaista taiteiden rajojen yli liikkumista, jolloin sirkukseen yhdistetään esimerkiksi teatteria, musiikkia tai visuaalisia taiteita yhdessä myös muiden Kälviä Arts opiskelijoiden kanssa. Opinnoissa tutkitaan, mitä sirkustaidon avulla ilmaistaan ja koetaan, enemmänkin kuin sitä, miltä taito näyttää

Lue lisää!

 

Opintojen sisällöt päivittyvät yhä ja niihin voi tulla muutoksia toteutusvaiheessa.