Perusopinnot

KÄLVIÄ ARTS -linjan suuntautumiset ja sisältö

 

KÄLVIÄ ARTS kuvataide 20 ov

Piirtämisen perusteet, luonnostelu ja teoria 5 ov

-        piirtämisen perusteet, digipiirtäminen muodot, valot ja varjot, etäisyydet, 3 ov

-        välineet, tekniikat, tyylit, sommittelu, 0,5 ov       

-        mallipiirtäminen, 1 ov

-        piirtämisen historia, 0,5 ov                                                             

Maalauksen perusteet ja teoria 8 ov

-        Maalauksen teoria, välineet, välinehuolto, pohjat, pohjustus, tyylisuunnat, 0,5 ov

-        akvarelli, teoria, välineet, työskentely, 0,5 ov

-        Akryyli, teoria, välineet, työskentely, 1,5 ov

-        öljymaalaus, välineet, työskentely, 2 ov

-        mallimaalaus, 1 ov

-        tyylisuunnat ja taiteilija esittely, 0,5 ov

-        oma taiteellinen työskentely, 2 ov

Grafiikan perusteet ja teoria 3 ov

-        Grafiikan helpot tekniikat, teoria, välineet, historia, 0,5 ov

-        Puugrafiikan toteutus, 1,5 ov

-        kuivaneula / metalligrafiikka / sekatekniikka, 1 ov

kuvanveiston perusteet ja teoria 3 ov

-        teoria, tekniikat, välineet, 0,5 ov

-        malli muovailu, 1 ov

-        savimallin valuu kipsiin ja muottien teko, 1,5 ov

Taidehistoria, värioppi, perspektiivi ja sommittelu 1 ov

-        Eri tyylisuunnat taidehistoriassa, värioppi ja sommittelu ja perspektiivi, 1 ov

 

KÄLVIÄ ARTS Esittävä taide 20 ov tanssi, teatteri, sirkus ja kehonhuolto

Tanssin perusteet ja teoria 6 ov

-        Nykytanssi sisältää useita erilaisia lähestymistapoja tanssiin, koreografioita ja improvisaatioharjoitteita, vahvistaa hengityksen yhteyttä liikkeeseen, virtaviivaisuus, sulavuus ja liikkeen laajuus sekä teoria ja historia, 2 ov

-        Balettikurssilla opetellaan erilaisia sarjoja, jossa olennaista on kehon linjaus ja hallinta, tanssilliset liikkuvat sarjat ja baletin perus tanssitekniikat ja liikkuminen, 1 ov

-        Kansantanssissa tutustutaan suomalaisiin sekä muiden maiden kansantansseihin ja eri tanssilajeihin ja niille tyypillisiin tyylipiirteisiin, 1 ov

-        Latinorytmien perusteet, koreografiat, 1 ov

-        Street-lajeista hiphop, old schoollista tähän päivään ja koreografioihin, 1 ov

Teatterin perusteet ja teoria 6 ov

-        Näyttelijätyön perusteet, monologi- ja dialogityöskentely, roolihahmot, roolianalyysi, mielikuvat välineinä, oma kokemusmaailma, tekstit, liike ja improvisaatio, 1 ov

-        Performanssi ja dokumenttilähtöinen työskentely sisältää nykyesitystaiteen keinoja, 1 ov

-        Improvisaation perusteet ja viihdeimprotekniikat, 1 ov

-        Laulu kurssilla perehdytään laulamiseen sekä äänen käyttöön, 1 ov

-        Draamakirjoittamisen kurssilla perehdytään perusteisiin ja opiskelija harjoittaa omaa kirjallista ilmaisuaan, 1 ov

-        Ohjaustyö kurssilla opiskelija valmistelee ohjaussuunnitelman omaa projektia varten. Saa kokemusta ryhmän ohjaamisesta ja hahmottaa työn vuorovaikutteisena prosessina, 1 ov

Sirkuksen perusteet ja teoria 6 ov

-        Akrobatian perustekniikat permanto-, pari- ja pyramidiakrobatia ja käsilläseisonta, ammattisanasto, liikkeet ja variointi, 1 ov

-        Sosiaalinen sirkus, osallisuus, yhteisöllisyys, tunteminen, tunnistaminen, sirkusleikit ja pelit, sirkuksen teoriaa ja historiaa, 2 ov

-        Sirkustekniikat eli jongleeraus. Esinemanipulaatio ja ammattisanasto, 1 ov

-        Tasapainoilutekniikat eri välineillä, turvallisuus, liikekehittely ja variointi, 1 ov

-        klovneteria, hulavanne, flowtaide, oma prokkis, soolo/duo, 1 ov

Kehonhuolto ja ravitsemus 2 ov

-        Kehonhuoltoon ja ravitsemukseen liittyviä kursseja, teoriaa ja harjoitteita,  2 ov

 

KÄLVIÄ ARTS yhteiset opinnot 15 ov

Työryhmätyöskentely ja produktiot 5ov

-        Pienoisnukketeatteri työpaja. Toteutetaan pienoisteatteri erilaisista materiaaleista ja luodaan tarina. Kuvaaminen, videointi ja näyttely, 1 ov

-        Varjoteatterityöpaja. luodaan esitys valon ja varjon avulla hyödyntäen esineitä, omaa kehoa, liikettä, musiikkia, pahvi tai paperielementtejä toteutetaan esitys, videoidaan ja kuvataan, 1 ov

-        Omakuvataidetyöpaja, jossa toteutetaan eri tekniikoilla kuva itsestä sellaisena kuin itsesi koet ja näet, 1 ov

-        Teatteri, tanssiteatteri, musikaalityöpaja –esitys,2 ov

Näyttely ja esiintymistaidot 5 ov

-        teos ja esitys kuvaaminen / taltiointi, valokuvaus, videointi, editointi ja kuvankäsittely ja cv, 2 ov

-        Oman teoskokonaisuuden valmistelu ja esityksen tai näyttelyn pitäminen, 2 ov

-        Palautteet, analyysit ja teosten esittely ja raportointi, 1 ov

Itsenäinen työskentely 5 ov

-        Oman taiteellisen työn kehittäminen ja syventäminen sekä teosten itsenäinen jatkotyöstö. Työskentelyn kuvaaminen ja lopputyöportfolion