Esittely ja hakeminen

 

KÄLVIÄ ARTS 2024-25 kuvataide ja esittävä taide

Ajankohta: 12.8.2024 - 30.5.2025

Kälviä Arts on monitaiteinen, kokopäiväopintoja tarjoava opintokokonaisuus Keski-Pohjanmaan kansanopistossa. Nykytaiteeseen keskittyvän suuntautumisen opiskelija voi valita kuvataiteen tai esittävän taiteen sisällöistä. Opiskelu rakentuu käytännönläheisesti oman suuntautumisopintojen  opiskelusta sekä kaikille opiskelijoille yhteisistä kokonaisuuksista. Kälviä Artsin opinnoissa voi tutkia ja syventää omaa taiteen tekemistä, prepata taiteen jatkokoulutukseen tai vain kokeilla omia siipiään taiteen parissa harrastusmielessä.

Päiväopinnot ovat kestoltaan lukuvuoden mittaisia (43 opintoviikkoa, joista 5 itsenäistä opiskelua), kuvataiteita sekä esittäväntaiteen eri osa-alueita on mahdollisuus opiskella arkipäivisin, 25 tuntia viikossa. Oman linjavalinnan opinnot tarjoavat monipuolista tekniikkaharjoittelua ja omaa ilmaisua vahvistavia sisältöjä ja yhteisissä opinnoissa tutustutaan produktiolähtöisesti monitaiteiseen työskentelyyn ja esim. varjoteatteriin sekä omien näyttelyiden ja näytösten luomisen mahdollisuuksiin. Opiskelijat voivat opinnoissa suorittaa samalla kasvatus ja ohjausalan perustutkinnon Ilmaisun ohjaaminen tutkinnon osan (20 osp). Opetuskielenä on Suomenkieli.

Opinnot antavat hyvän pohjan oman ilmaisun tutkimiselle ja opintojen jälkeen voi hakea oman kiinnostuksen mukaan eri taiteen alojen jatkokoulutukseen. Opinnoista ei saa ammatillista pätevyyttä. Opinnot antavat hyvän pohjan myös taiteen soveltamiseen esimerkiksi kasvatus- tai hoitoalan työssä. Opiskelu kansanopistossa on maksullista ja halutessaan opistolla voi myös asua ja ruokailla. Opintoihin voivat hakea eri-ikäiset ja eri elämäntilanteissa olevat ihmiset. Opiskelijat valitaan haastattelujen pohjalta. Opinnot eivät välttämättä vaadi aiempaa osaamista, vaan kiinnostus alaan riittää. Opiskelijalta vaaditaan koulukuntoisuutta sekä itseohjautuvuutta.

Taiteen opiskelu antaa koko loppuelämälle uudenlaisen tavan katsoa ja kokea maailmaa. Monitaiteinen työskentely ja Kälviällä vallitseva tasa-arvoinen ilmapiiri antavat kokemuksen, jossa on hyvin tilaa kasvaa omaksi itsekseen ja tutkia ympäröivää maailmaa rauhallisessa luonnonläheisessä ympäristössä. Opettajat ovat oman taiteen alansa osaavia tekijöitä ja tuovat opiskeluympäristöön yhteistyöprojekteja ja linkkejä taidemaailmaan. Kansanopistovuosi on yleensä ihmisille merkittävä vaihe, jossa saa rauhassa, ilman suorituspaineita tutkia omaa osaamistaan.

Koko linjan yhteiset opinnot

Opo, 3 opintoviikkoa
Opintojen ohjaus, ryhmäytymiset, ryhmätyöskentely, kirjoittaminen, CV ja jatkokoulutus, opintomatkat, joulu- ja kevätjuhlat.

Yhteiset opinnot, 15 opintoviikkoa
Työryhmätyöskentely ja produktiot (5ov), itsenäinen työskentely (5ov), näyttely, esitys ja esiintymistaidot (5ov).            

Valinnaiset, 5 opintoviikkoa
Kehollinen työskentely tai yhteisötaide/osallistava taide                                                                                                                     

Yhteensä 23 opintoviikko

Opintojen sisältö esitettynä taulukossa. Opintojen sisällöt löytyvät myös tekstistä taulukon yläpuolelta sekä alapuolelta.


Taidelinjojen omat opinnot

Kuvataideopiskelija maalaa värikästä taulua opetustiloissa.

Kuvataide 2024-25                  

Kuvataiteeseen erikoistuvissa opinnoissa tutkitaan oman kokemuksen ja erilaisten materiaalien ja tekniikoiden kautta omaa kuvallista ilmaisua (mm. piirrustus, maalaus, muotoilu, kuvanveisto, valokuvaus ja lavastus,). Käytännönläheisissä opinnoissa opetellaan yhdessä käymään dialogia taiteen kanssa ilman suorituspaineita, eikä aiempaa osaamista välttämättä tarvita. Opinnot sisältävät lisäksi kokonaisvaltaista kasvua tukevia monitaiteisia menetelmiä sekä omaa ateljeetyöskentelyä. Voit valita kokopäiväopintojen lisäksi myös pienempiä kokonaisuuksia, kuten kuvataiteen perusteet, yhteisötaide tai taidehistoria. Opinnoissa on mahdollisuus suorittaa samalla media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon valinnaisia osia, yht. 45 osp.                                                        

Kuvataiteen perusteet, 15 opintoviikkoa

Portfolio, luonnoskirja, ateljeetyöskentely ohjeistus, piirustus ja digitaalisuus taiteessa, maalauksen perusteet ja eri tekniikat kuten akvarelli, akryyli ja öljymaalaus. Grafiikan helpot tekniikat ja taidehistoria ja eri tyylisuunnat. Kuvallinen ilmaisu ja havainnointi, sommittelu, perspektiivi ja värioppi. Teos ja tuotekokonaisuuden esille asettaminen ja sen kuvaaminen. Kuvanveisto, muotoilu, kipsivalu ja kolmiulotteisuus sekä kulttuurin tuntemus sekä keskustelua taiteesta yhteiskunnassa.

Joista taidehistorian ja teorian osuus  5 opintoviikkoa

Yhteensä 20 opintoviikkoa. 


Esittävän taiteen opiskelijoita näyttämöllä tekemässä sirkustemppuja

Esittävä taide 2024-25  

Esittävän taiteen opinnot antavat kattavan kuvan erilaisista mahdollisuuksista taidetanssin, tanssiteatterin, teatterin ja sirkustaiteen tekemiseen. Opintojen sisältöön kuuluu mm.

TANSSI: tanssin lajiharjoitteet (nykytanssi, baletti, katutanssit, kontakti-improvisaatio ja latinorytmit), esillä olemisen harjoitteita sekä kehollisen taiteen teoriaopintoja.

TEATTERI: teatterin eri osa-alueet ja nykyesitystaiteen moninainen kenttä. Oman ilmaisun syventäminen ja taiteilijuuden kehittäminen ja tutkiminen, esilläolo ja tarinallisuuden tutkiminen. (näyttelijätyö, performanssitaide, improvisaatio ja äänenkäyttö, draamakirjoitus ja ohjaajatyö).

SIRKUS: keskitytään nykysirkukseen sekä sosiaaliseen sirkukseen ja tutkitaan omaa että yhteistä ilmaisua erilaisten sirkusharjoitteiden kautta mm. sirkustekniikat (jongleeraus, hulavanne, akrobatia, pari akrobatia, tasapainoilu ja klovneria). Tutkitaan yhteisöllisyyttä, esilläoloa sekä taiteiden rajojen yli liikkumista.

Esittävän taiteen perusteet 15 opintoviikkoa

Teatterin, sirkustaiteen, tanssin ja tanssiteatterin perusteet ja niihin syventävät osa-alueet ja tekniikat. Mainittu tarkemmin ylläolevassa esittelyssä.

Teoriaa, kirjoittamista ja historiaa 5 opintoviikkoa 

Yhteensä 20 opintoviikkoa.