Saavutetut tulokset

 • Kokkolan logo
 • Centrian logo
 • Kamk logo
 • Opetushallituksen logo
 • Pietarsaaren logo

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin 1.9.2018 – 31.12.2020

Indikaattorit
Tavoitetut opiskelijat 131 / tavoite 115.
Tavoitetut opettajat ja työnantajat 67 / tavoite 38

 

TOTEUTUNEET TOIMINNOT

Maahanmuuttajaopiskelijoiden alkuvaiheen tuki ja opiskeluvalmiuksien tukeminen

 • Opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus
 • Opiskeluja tukevat työpajat liittyen ammattisanastoon ja suomen kieleen, yto-aineet, tukiopetus
 • Maahan tulevien opiskelijoiden kotoutumiseen liittyvä opas yhteistyössä Kannuksen yksikön kanssa

 

Opintojen henkilökohtaistaminen, joka huomioi maahanmuuttajien kehittyvän kielitaidon ja kulttuurintuntemuksen liittyen työllistymiseen Suomessa.

Kehitetyt kurssit

 • Monikulttuurisuuskoulutus henkilökohtaiseksi ohjaajaksi opiskeleville yhteistyössä Kälviän Kansanopiston kanssa syksyllä 2019 (maahanmuuttajien kohtaaminen ja monimuotoisuus)
 • Monimuotoisuuskurssi Kälviän kansanopiston kasvatus- ja ohjausalan ammattitutkintoa opiskeleville (koulunkäynninohjaajat ja varhaiskasvatuksen ammattialaset).
  Kurssi on jatkoa ja jatkokehitelty versio monikulttuurisuuskoulutukselle. Se pidettiin ensimmäisen kerran joulukuussa 2020. Kurssi tulee jatkumaan kansanopiston kurssivalikoimassa.


Kurssi on kuuden tunnin paketti, jossa käsitellään seuraavia teemoja:

 1. Mitä on kulttuuri
 2. Kulttuurinen monimuotoisuus
 3. Stereotypiat ja ennakkoluulot
 4. Viestintä

 • Uusien opiskelijoiden perehdytysviikko, jossa käsitellään seuraavia teemoja:
  1. Toimijat koululla
  2. Digiopetus
  3. Koulukulttuuri
  4. Suomalainen kulttuuri
  5. Koulun kampukset ja tilat

 • Maahanmuuttajatutor -kurssi (ei ehditty pilotoida koronan vuoksi), joka on tutoreille suunnattu versio monimuotoisuuskurssista.

 

Uravalmennus

 • Maahanmuuttajien työnhakuvalmiuksien vahvistaminen -kurssit yhteistyössä Centrian kanssa. Kurssi piti sisällään suomalaisen työkulttuurin, perinteisten ja modernien työnhakudokumenttien teon, työhaastattelun, sosiaalisen median ja alueen elinkeinoelämän. Kurssi tulee jatkumaan Kpedun kurssivalikoimassa.
 • Kurssin ajankohdat, yhdessä Centrian kanssa

  - toukokuu 2019 (arvosana 3,9 Kpedun opiskelijoita 4)
  - marraskuu 2019 (arvosana 4,8 Kpedun opiskeljoita 6)

  huhtikuu 2020 Kpedun nettikurssi (arvosana 4,3 osallistujia 23)
  kesäkuu 2020 Kpedun nettikurssi Itslearning-alustalla (osallistujia 1)
  syksy 2020 Kpedun nettikurssi Itslearning-alustalla (arvosana 4,1 osallistujia 9)

 

Kaiken kaikkiaan kurssille osallistui 43 Kpedun opiskelijaa 1,5 vuoden aikana.

 • Työhönvalmennuskurssi Pietarsaaressa puhdistuspalvelualan koulutuksessa oleville opiskelijoille.
 • Henkilökohtaista työnhakua ja ohjausta sekä työnhakudokumenttien tekoa.

 

Työnantajien ja maahanmuuttajien kohtauttaminen ja työnantajayhteistyö

 • Yhteistyö K-P alueen maaseutuyrittäjien ja Toholammin kunnan kanssa maahan muuttaneiden opiskelijoiden rekrytoimiseksi.
 • Ulkomailta rekrytoitavien opiskelijoiden ja työvoiman toimintamallin suunnittelu

-     Syksyllä 2019 toteutettiin yhteistyössä EVE-hankkeen kanssa maaseudun yritysten ja tilallisten kysely lisäosaamisen tarpeesta liittyen maahan muuttaneiden työllistämiseen. Kyselyyn vastasi 34 yrittäjää, joista 24% :lla oli tarve palkata ulkomaista työvoimaa

 

 • Kesällä 2019 Centria ja Kpedu toteuttivat paikallisille työnantajille kyselyn, jossa selvitettiin heidän näkemyksiänsä ja mahd. koulutustoiveita koskien maahanmuuttajien työllistämistä.
 • Työnantajavierailut, yhteistyö rekrytoimistojen kanssa (mm. opiskelijoiden hissipuheiden arviot ja kurssivierailut)
 • Maahan muuttaneiden opiskelijoiden esittelyt työnantajille
 • Työharjoittelu- ja työpaikkojen etsiminen opiskelijoille
 • Ulkomailta tulevan työvoiman kohtauttaminen työnantajien kanssa
 • Valmet Automotive -yritysvierailu Centrian ja Kpedun opiskelijoille

 

 

Viestintä:

 

 • Radiojuttu ja uutinen Yle Keski-Pohjanmaan alueella: maahanmuuttajien työllistyminen
 • Radiojuttu ja uutinen Yle Keski-Pohjanmaan alueella: maahanmuuttajien yksinäisyys
 • Radiouutinen Yle Keski-Pohjanmaan alueella: oppilaitokseen haun hankaluus (mm. pääsykokeet)
 • Tv-juttu Yle Pohjanmaan alueuutisiin aiheesta maahanmuuttajien yksinäisyys Suomessa
 • Nettiartikkeli Ylen pääuutisissa liittyen maahanmuuttajien yksinäisyyteen

Verkostoissa toimiminen

 • Järviseudun ammatti-instituutti (ulkomaisen työvoiman/opiskelijoiden rektytointiprosessi)
 • Yhteistyö Kälviän kansanopiston kanssa
 • Kokkolan seudun maahanmuuttajatyötä tekevien verkosto
 • Kokkolan seudun S2-kieltenopettajien verkosto
 • Maaseudun työvoiman saatavuuden turvaaminen -verkosto
 • ELY-alueen maahanmuuttajatyöhön liittyvien projektien verkosto
 • Maahanmuuttajatyöhön liittyvät koulutukset ja seminaarit paikallisten ja valtakunnallisten toimijoiden kanssa

 

 

Vaikuttamistyö Kpedulla ja muualla

 • Kv. Strategiaan vaikuttaminen ja suunnittelu maahanmuuton näkökulmasta
 • Yhteisen maahanmuuttohankkeen suunnittelu Kpedun puolelta yhdessä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa (Talent Coastline)
 • Kpedun työntekijöiden ohjaus maahanmuuttajien kanssa toimimiseen ja valmentamiseen

 

 

 • Kpedun logo