• shed-1587802__340
 • blob (2)
 • blob (1)
 • WP_20170820_003
 • WP_20170811_007
 • WP_20170901_004
 • WP_20170811_002

Toiminta Pietarsaaressa

METALLIPAJA

Pietarsaaren Retro-yksikössä haetaan uuden toiminnan avulla lisäarvoa olemassa olevan palvelujärjestelmän tarpeisiin ja rajapintoihin.  Oppilaitos lainaa hitsaus- ja -työstökoneita, jotta voidaan perustaa metallipaja Retron alaisuuteen tupakkamakasiiniin Pietarsaareen. Koneiden yhteyteen tehdään QR-koodilla koneen käyttöohjeita ja tehtäviä. Digitalisaatiota ja sähköisiä materiaaleja hyödynnetään ohjauksen apuna.
Pajan ohjaajana toimii metallialan osaaja, jonka tehtäviin kuuluu työ- ja koulutusvalmennus. Pajan luonne on kuntouttava ja tavoitteena on oppia päivittäistä rytmiä ja arjenhallinnan taitoja. Pajalle ohjataan keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita tai valmentautujia, jotka myöhemmin voivat hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tästä jaksosta. Työ- ja koulutusvalmennuksen, avulla on mahdollista etsiä valmentautujien joukosta niitä, jotka voivat hyötyä ja joilla olisi edellytyksiä osa- tai kokotutkinnon suorittamiseen. Kohderyhmän tuentarpeen palvelumuotoilu on myös tärkeä tehtävä, joka tulee saada läpinäkyväksi. 

Hankkeen uutuusarvo on kahden suuntaisessa ohjauksessa oppilaitokseen ja oppilaitoksesta tuettuihin toimenpiteisiin. Reformin myötä nuorten ja aikuisten koulutus yhdistyy ja se avaa uusia yksilöllisten polkujen mahdollisuuksia, joita mallinnetaan hankkeen projektityöntekijöiden toimesta. Kokkotyö-säätiön Pietarsaaren työpaja opinnollistetaan sekä Optiman että Kpedun opiskelijoiden tarpeisiin ja mallinnetaan sen oppimisympäristön mahdollisuudet.  

MIX-OHJAAJA MIX PAJASSA 

 • Pilotoidaan MIX-paja Pietarsaareen.
 • Ohjaa tuen tarpeessa olevia Pietarsaarelaisia suomenkielisiä opiskelijoita Pietarsaaressa.
 • Pajalle ohjautuu keskeyttämisvaarassa olevia opiskelijoita
 • MIX-ohjaaja selvittää tuen tarpeen ja laatii yksilöllisen suunnitelman opintojen jatkamiseen.
 • Mallintaa ohjauksen muotoja, jossa ,mallinnetaaan yhteisten tutkinnon osien  suorittamista tehtäväpakettien avulla http://www.kpedu.fi/kampanjat/avoin-ammattiopisto
 • Toimii laajennetun työssäoppimisen tukena 
 • Etsii työssäoppimispaikat ja tukee työssäoppimisen aikana
 • Osallistuu Kokkotyö-säätiön  Retron työpajojen opinnollistamiseen 

OPTIMA  OPINTO- JA URAOHJAUS

Kehitetään ohjausta, vahvistetaan yksittäisten opiskelijoiden elämänhallintaa, kehitetään uudenlaisia opintopolkuja. Hankkeen avulla kehitetään henkilökunnan ohjausosaamista sekä työssäoppimisen käytänteitä. Eri tahojen välisen yhteistyön kehittäminen on myös keskeistä.

OPINTO- JA URAOHJAUS

 

Opinto- ja uraohjaus auttaa löytämään mielekkäitä ratkaisuvaihtoehtoja urasuunnitelmissa. Mitä opinto- ja uraohjaus voi tarjota sinulle?

• yksilöllistä ohjausta

• koulutus- ja työllistymisvaihtoehtojen selvittelyä

• osaamisen ja soveltuvuuden arviointia

• oppimista ja opiskelun aloittamista tukevia palveluja

Miten pääset opinto- ja uraohjaukseen?

• TE-toimiston työntekijöiden ohjaamana

• Muun verkoston ohjaamana

• Varaamalla itse ajan opinto- ja uraohjaajalle

• Täyttämällä www-pohjaisen esitietolomakkeen, jolla kerätään urasuunnittelua tukevia tietoja mm. koulutuksestasi, osaamisestasi sekä kiinnostuksenkohteistasi.

TE-toimiston virkailijat sekä opinto- ja uraohjaajat ohjaavat esitietolomakkeen täyttämisessä. Esitietolomakkeen täytettyäsi saat henkilökohtaisen ajan ohjauskeskusteluun. Ohjauksen aikana pääset keskustelemaan ammatillisista suunnitelmistasi opinto- ja uraohjaajan kanssa. Ohjauskeskustelun jälkeen voit ohjautua suoraan työhön, erilaisiin koulutuksiin tai muuhun työllistymistäsi tai koulutussuunnitelmiasi tukeviin palveluihin.

 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä

Sirpa Salo

opinto- ja uraohjaaja

puh. 044 725 0884

sirpa.salo@kpedu.fi