MinePro2

työvoimaa ja osaamista kaivosalalle

MinePro2

HANKKEEN TAVOITTEET:1. Kehittää Kpedun ja Centrian MinePro TKI- ja oppimisympäristöjä tukemaan yritysten tulevia rekrytointi- ja investointitarpeita.

2. Tehostaa hankeorganisaatioiden tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä koulutusmäärien nostamiseksi ja TKI-palveluiden edistämiseksi.

3. Tiivistää yhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä.Hankkeen tavoitteet ovat jatkumoa MinePro-hankkeelle (ESR) ja tukevat Keski-Pohjanmaan maakunnan JTF- suunnitelman aluetalouden uudistamista ja vahvistamista, työllisyyden edistämistä sekä koulutus- ja TKI-palveluiden vahvistamista.TYÖPAKETIT:TP 1: Hankkeen hallinnointi ja johtaminen

- seminaarit ajankohtaisten kaivos- ja akkuteollisuuden toimijoiden tiedottamiseksi.

- suunnitelman ja sopimusten laatiminen tilojen ja laitteiden yhteiskäytöstä hankkeen jälkeen

TP 2: MinePro TKI- ja oppimisympäristön yksityiskohtainen suunnittelu

- yritysten ja henkilöstön osallistaminen parhaiden käytänteiden varmistamiseksi

- yhteiskäytön mahdollistaminen ja virtuaalisuuden mahdollisuuksien hyödyntäminen

- MinePro oppimisympäristön yksityiskohtainen suunnittelu

- IT-ratkaisut tukemaan tilojen ja laitteiden yhteiskäyttöä

TP 3: MinePro TKI- ja oppimisympäristön kilpailutus ja hankinnat

TP 4: Minepro TKI- ja oppimisympäristön testaaminen ja käyttöönotto

- laite- ja ohjelmistoasennukset

- käyttöönottokoulutukset ja opettajien osaamisen varmistaminen

- koeajot ja opiskelijoiden harjoitustöiden kehittäminen

TP 5: Opiskelijamäärien lisäämisen ja vetovoimaisuuden kasvattamisen mahdollistaminen

- henkilöstön osaamisen edelleen kehittäminen; käyttöönottokoulutukset, jatkuvasti kehittyvän alan osaamisen ylläpitäminen ja uusimman tiedon hankkiminen

- pedagogiset ratkaisut ml. simulaatiopedagogiikka

- MinePro1:n tuotosten hyödyntäminen uudessa oppimisympäristössä, työelämässä oppiminen tilanteessa, jossa ei ole vielä työpaikkoja

- kansainvälinen ja kansallinen verkostoyhteistyö ja toimintamallien/oppimisympäristöjen benchmarkkaus

- opinto-ohjaajien tietoisuuden lisääminen tulevista työpaikoista ja alan koulutusmahdollisuuksista

TP 6: Minepro TKI- ja oppimisympäristön tuominen yrityksille näkyväksi

- Säännöllisten tutustumispäivien ja seminaarien järjestäminen alueen yritysten henkilöstölle

- Kohdennettuja tilaisuuksien järjestäminen eri henkilöstöryhmille

- Alan tapahtumissa näkyminen MinePro-kokonaisuutena

Lisätietoja:

Sanna Tuukkanen
projektipäällikkö
prosessiteollisuuden tutkintovastaava

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola

sanna.tuukkanen@kpedu.fi
040 808 5014
www.kpedu.fiOsatoteuttaja
www.centria.fi

Tatu Hiltunen
TKI -asiantuntija
050 568 9342


MinePro hankkeen logo