MinePro

Osaamista kaivos- ja akkuklusterin tarpeisiin

MENNEITÄ TAPAHTUMIA

23.2.2021 MinePro-hankkeen ja Keliber Technology Oy:n yhteistyösopimuksen allekirjoitus

MinePro-hanke ja Keliber Technology Oy allekirjoittivat yhteistyösopimuksen hankkeen aikaisesta yhteistyöstä. 

 

Hankkeen tavoitteena on tiivistää alueen yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyötä koulutuksen kehittämiseksi sekä alan tunnettuuden ja työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Tavoitteena on jakaa osaamista puolin ja toisin, jotta pystyisimme koulutusorganisaatioissa kehittää koulutusta tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi. Aikomuksenamme on reagoida lisääntyvään työvoimatarpeeseen niin laadullisesti kuin määrällisestikin.

-Projektipäällikkö Sanna Tuukkanen-

 

 

 

Kokkola Materia Week 13-18.11.2021

kmw-logo


TYÖPAKETTIEN TOIMENPITEET

TP1 Kouluttajien osaamisen kehittäminen

  • KPEDUn ja Centrian prosessi- ja kemiantekniikan kouluttajien osaamisen lisääminen ja valmentaminen tapahtuu Kpedun ja Centrian yhteisillä sisäisillä koulutuksilla ja osaamisen ristiinlevittämisellä.

 

TP2 Yritysten tarpeiden arviointi ja niihin vastaaminen

  • Alan yritysten osaamistarpeiden selvitys sekä koulutussisältöjen suunnittelu ja pilotointi yhdessä.
  • Yhteistyön edistäminen prosessiteollisuuden yritysten, koulutusorganisaatioiden ja sidosryhmien välille työvoiman saannin turvaamiseksi.
  • Alihankintayritysten aktivoiminen, tietoisuuden lisääminen tulevaisuutta varten.
  • Väylä- ja verkko-opintojen kehittäminen Kpedun ja Centrian opiskelijoiden sekä yritysten henkilöstön käyttöön innovatiivisia digipedagogisia ratkaisuja hyödyntäen.

 

TP3 Ulkomainen työvoima ja koulutuskokonaisuuksien pilotointi

  • Opiskelu- ja työperäisen maahanmuuton edistäminen hyödyntämällä hakijaorganisaatioiden, yritysten ja kumppaneiden kansainvälisiä verkostoja ja hankkeita.
  • Harjoittelupaikkojen luominen yhteistyöyrityksiin kotimaassa ja ulkomailla.
  • Englanninkielisten koulutuskokonaisuuksien suunnittelu ja pilotointi.

 

TP4 Laitekannan tarpeiden esiselvitys

  • KPEDUn ja Centrian sekä yritysten opetuskäyttöön soveltuvan laitekannan ja simulointiohjelmistojen kartoittaminen ja arviointi.

 


Lisätietoja:

Sanna Tuukkanen
projektipäällikkö
prosessiteollisuuden tutkintovastaava

Keski-Pohjanmaan ammattiopisto
Talonpojankatu 6, 67100 Kokkola

sanna.tuukkanen@kpedu.fi
040 808 5014
www.kpedu.fiOsatoteuttaja
www.centria.fi

Heidi Kanala-Salminen
TKI -koordinaattori
044 725 0241