Kirjava-projekti

 • Ely-keskuksen logo
 • Kuvassa Kpedun logo.

 

Kirjava-projekti

Hankeaika: 1.5.2019-30.4.2021

Toimintalinja 5. Sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta 

Erityistavoite 10.1. Työelämän ulkopuolella olevien työ- ja toimintakyvyn parantaminen

Kirjava-projektin kohderyhmänä ovat syrjäytymisvaarassa ja/tai heikossa sosiaalisessa asemassa olevat maahanmuuttajataustaiset henkilöt.

 

Projektissa edistetään kohderyhmän

 • etenemistä kohti ammatillista koulutusta
 • ammatillisessa koulutuksessa pärjäämistä sekä etenemistä kohti työelämää
 • kohderyhmän osaamista ja sosiaalista osallisuutta 
 • vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja
 • suomen kielen ja monilukutaidon oppimista sekä osallistujien digitaitoja. 

 

Projektin toimenpiteitä ovat erilaiset työpajat ja ryhmätoiminta. Työpajojen ja ryhmätoiminnan sisältöjä ovat

 • ammatillisiin koulutuksiin ohjaus, ammatillisen koulutuspaikan saamisen edistäminen
 • eri ammattialoilla opiskelevien tuki ja ohjaus
 • osaamisen ja sosiaalisen osallisuuden edistäminen
 • suomen kielen ja monilukutaidon oppiminen sekä digitaitojen parantaminen.

 

 

Lisätietoa:

projektipäällikkö Elisa Märsylä, elisa.marsyla@kpedu.fi, p. 044 725 0893

projektityöntekijä Kirsi Mikkola, kirsi.mikkola@kpedu.fi, p. 044 725 0878