yrittäjyyspolku_kuva_matala

Maalaa oma polkusi!

Yrittäjyyspolku-hankkeen tavoitteena on tukea opiskelijan sellaisia tietoja, taitoja ja asenteita, joita hän tarvitsee opiskeluaikanaan sekä myöhemmin työelämässä riippumatta siitä työskenteleekö hän itsenäisenä yrittäjänä vai toisen palveluksessa. Yrittäjyyspolkuajatuksen avulla lisätään opiskelijoiden tavoitteellisuutta, omaa yritteliäisyyttä, luovuutta, vastuullisuutta, yhteistyökykyä, suoritusmotivaatiota ja sitkeyttä. Yrittäjyyskasvatus pitää sisällään sekä aktiivisen ja oma-aloitteisen oppijan, yrittäjämäisen oppimisympäristön, koulutuksen sisällöllisen kehittämisen, opettajien roolin muuttumisen kohti ohjaamista/valmennusta sekä yrittäjyyttä tukevan toimijaverkoston yhteistyön tiivistämisen.

Hankkeen muut toteuttajat ovat Centria ammattikorkeakoulu ja Uusyrityskeskus Firmaxi.

Yhteystiedot

  • Kpedu: Natascha Skog 0447250479
  • Firmaxi: Pehr-Göran Kåla 0400 667 604 
  • Centria: Tuula Hohenthal 040 120 9878
     

Tuoreimmat uutiset