Hevosvoimaa Kaustiselta!

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Hevosvoimaa

Hevosvoimaa Kaustiselta -hanke kehittää hevosurheilukeskuksen aluetta

Hevosalan osaamiskeskuksen rakentuminen Kaustiselle edellyttää kokonaisvaltaista kehittämissuunnitelmaa. Hevosvoimaa Kaustiselta -esiselvityshankkeen avulla käynnistetään prosessi Kaustisen hevosurheilukeskuksen kehittämisestä hevosalan osaamiskeskukseksi.  

Hevosvoimaa Kaustiselta -esiselvityshanke määrittää suuntaviivat Kaustisen hevosurheilukeskusalueen kehittämiselle hevosalan osaamiskeskukseksi. Hankkeen kohderyhmänä ovat Kaustisen seudun hevosalan yrittäjät ja hevosurheilukeskusalueen muut toimijat.

Kaustisen hevosurheilukeskusalueella on useita vahvuuksia, jotka puoltavat osaamiskeskuksen kehittämistä nimenomaan Kaustiselle: alue on jo nyt monipuolinen oppimis-, yritys- ja innovaatioympäristöjen keskittymä, yrittäjät ja muut alueen toimijat tekevät tiivistä yhteistyötä ja alueella on hyvä ja ajanmukainen perusinfra, erinomaiset kulkuyhteydet sekä oivalliset mahdollisuudet kehittää hevosalan toimintaa edelleen. 

Kaustisen hevosurheilukeskusalueen toimintojen laajentaminen hevosurheilupainotteisuudesta hevosten ja ihmisten hyvinvointiin vastaa tämänhetkisiin ja tulevaisuuden tarpeisiin. Hevosvoimaa Kaustiselta -esiselvityshankkeen avulla tunnistetaan alueellisesti merkittävimmät, vahvasti kehittyvän hevosalan tulevaisuuden toiminnan osa-alueet. Esiselvityshankeen pitkän tähtäimen tavoitteena on tuoda alueelle lisää osaamista, työpaikkoja ja yrittäjyyttä, vahvistaa maakunnan hevoselinkeinoa ja elinvoimaa sekä lisätä alueen tunnettuutta. 

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä on hakenut ja saanut rahoituksen Keski-Pohjanmaan Liitolta hevosurheilukeskuksen kehittämiselle. Hevosvoimaa Kaustiselta -hankkeen tavoitteena on kehittää hevosurheilukeskuksen aluetta vahvistamalla hevostalouden toimintaedellytyksiä sekä monipuolistaa alaan liittyviä elinkeinoja. Tavoitteena on myös tiivistää alueen eri toimijoiden, sidosryhmien, harrastajien ja elinkeinoalojen yhteistyötä.

Hankkeen toteutussuunnitelma:

1. Nykytilan kartoitus vuosikertomusten ja aluekarttojen avulla

2. Visio 2030 – luodaan tulevaisuuskuva, joka antaa suuntaviivat alueen kehittämiselle

3. Selvitetään kehittämistarpeet, toteutuu kyselyiden avulla

4. Brändin luominen, nettisivut ja somekanava

Rahoituskanava on Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha, AKKE-rahoitus, ja rahoittajina ovat Keski-Pohjanmaan liitto ja KPEDU. Hankeaika on 1.10.2022–31.8.2022.