Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet

IMG_7289

Opiskelijakuntatoiminta ja KeKo ry

Toimipaikkakohtaiset opiskelijakunnat ovat vi­rallinen opiskelijoiden yhteinen vaikutuskanava oman toimipaikan asioihin. Opiskelijakunnat valitsevat hallituksen jäsenet yhteiseen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdis­tykseen (KeKo), joka on opiskelijoiden virallinen vaikutuskanava koulutuksen ja opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittämiselle koko koulutus­yhtymässä. Opiskelijoiden vaikutuskanavia ovat lisäksi edustus Keski-Pohjanmaan ammattiopis­ton johtokunnissa, tiimeissä ja ammattiosaamisen toimikunnassa. Lisäksi opiskelijayhdistyksen hallitus käsittelee vähintään kerran lukuvuodessa yhdessä ajankohtaisia asioita.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelijayhdistystoiminnasta, ole rohkeasti yhteydessä hallituksen jäseniin, niin kerromme, miten voit hakea mukaan vaikuttamaan. Jos sinulla on hyvä kehittämisidea, ole siitäkin rohkeasti yhteydessä joko toimipaikkasi opiskelijakuntaan, KeKo ry:n hallituslaisiin tai laita idea Wilmasta löytyvän aloitelaatikon kautta Kekolle käsiteltäväksi.

Tutustu: Opiskelijayhdistyksen säännöt

KeKo ry:n hallitus 2015

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)kpedu.fi

Liiketalous, palvelut ja kulttuuri

Titta Brandt (puheenjohtaja) ja Sofia Hintsala

Teollisuus ja rakentaminen
Iida Peltoniemi (sihteeri), Tiitus Niemelä ja Tuulia Kukkonen

Hyvinvointi
Joni-Aleksi Hartikainen (varapuheenjohtaja), Laura Vähähyyppä ja Mamer Athiey

Luonnonvara
Veera Turunen ja Sara Niemi

Aikuiskoulutus
Susanna Wacklin

Henkilökunnan edustaja
Laura Nikkanen p. 044 725 0412
 
Opiskelijana Sinulla on oikeuksia ja velvollisuuksia, mm. saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta sekä velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.

Opiskelijatutoreiden tuki

Tutortoiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja pääsemään mukaan opiskeluyhteisöön. Tärkeä tavoite on myös opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tutorit toimivat äänitorvena ja sanansaattajana opiske­lijoiden ja henkilökunnan välillä. Tutorit osallis­tuvat oppilaitoksensa koulutusten markkinointiin yhteisissä tapahtumissa esittelemällä opiskelua ja ammatteja.

Tutustu: Tutor-opas

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto - SAKU ry

Opiskelijaliikunta tarjoaa ammattiin opiskeleville kipinöitä uuden liikunta- tai kulttuuriharrastuksen aloittamiseen, motivaatiota ja lisähaastetta harrastamiseen sekä mahdollisuuden nuorten oman toiminnan järjestämiseen.

Tutustu: Saku ry:n opiskelijaliikunta
Viimeksi muokattu: 9.11.2015