Opintojen maksuttomuus
 1. Etusivu
 2. Opiskelijapalvelut
 3. Uudelle opiskelijalle
 4. Opintojen maksuttomuus

 

Opintojen maksuttomuus Kpedussa 1.8.2021 lähtien

Opintojen maksuttomuuden piirin kuuluvat opiskelijat

Maksuttomuus koskee vain niitä opiskelijoita, jotka kuuluvat laajennetun oppivelvollisuuden piiriin. Heitä ovat vuonna 2005 syntyneet, keväällä 2021 perusopetuksen päättäneet ja ne jotka suorittivat perusopetuksen oppimäärää 1.1.2021 eivätkä olleet  vielä täyttäneet 17 vuotta.

Opiskelijalle maksuttomia ovat

 • opetus, myös mahdollinen ammattitutkinnon opetus
 • päivittäinen ruokailu oppilaitoksen opiskelijaravintoloissa (aamupuuro ja lounas)
 • opetuksessa tarvittavat oppikirjat, e-materiaali ja muut materiaalit
 • kynät, kumit, vihot ym. tarvikkeet
 • joillakin aloilla tietokone
 • opetuksessa tarvittavat työvälineet, -asut ja -aineet, esim. turvavaatteet, suojavaatteet ja työkengät
 • tutkinnon suorittamiseksi välttämättömät alakohtaiset ammattipätevyydet (esim. viranomaismaksut) ja työelämän lupakortit, kuten työturvallisuuskortti, ensiapukortti, tulityökortti tai hygieniapassi
 • Ajokortti, viranomaismaksut ja lääkärintodistukset kuuluu maksuttomuuden piiriin, jos ajo-opetus kuuluu tutkinnon perusteiden mukaiseen opetukseen.
 • yli seitsemän kilometrin ylittävät koulumatkakustannukset ja ne korvataan pääasiassa joukkoliikenteen mukaan.
 • opiskelija-asuntola.

 

Huomioita

Opiskeluun tarvittavat materiaalit ja välineet ovat pääsääntöisesti saatavilla oppilaitoksen oppimisympäristöissä. Joitakin materiaaleja ja välineitä annetaan henkilökohtaiseen käyttöön koko opintojen ajaksi.

Opiskelijan henkilökohtaisessa käytössä olevien työvälineiden ja -asujen tavanomainen puhdistus ja pesu voidaan osoittaa opiskelijan vastuulle.

Oppilaitos voi periä kohtuullisia maksuja opintoja täydentävästä vapaaehtoisesta toiminnasta, kuten opintoretkistä, vierailuista tai tapahtumista.

Huom! Erityistä harrastuneisuutta painottavissa koulutuksissa tarvittavat henkilökohtaiset välineet, kuten soittimet ja urheiluvälineet, joita opiskelija käyttää myös muutoin kuin opetuksen yhteydessä, ovat edelleen opiskelijan maksettava. (OVL 17 § 1 mom).

 

Koulumatkojen maksuttomuus

Opiskelijoiden koulumatkat korvataan Kelan maksaman koulumatkatuen kautta. Koulumatkatukeen oikeuttavan koulumatkan raja on 7 kilometriä.

Asuntola

Asuminen oppilaitoksen asuntolassa on opiskelijalle maksutonta.

Maksuttomuuden kesto

Maksuttomuus päättyy siihen, kun opiskelija saa tutkinnon valmiiksi tai sen vuoden loppuun, kun opiskelija täyttää 20 vuotta. Maksuttomuus ei katkea, vaikka opiskelija tämän aikajakson sisällä vaihtaa opiskelupaikkaa. 

 

Maksuttomuus ei koske

Maksuttomuus ei koske keväällä 2021 perusopetuksen lisäopetuksen, lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tai VALMA-koulutuksen päättäviä opiskelijoita.
Jos opiskelija ei kuulu maksuttomuuden piiriin, hänellä on oikeus opintotukilain mukaiseen oppimateriaalilisään.

 

Lisätietoa opiskelujen maksuttomuudesta ja erityisistä majoitus- ja matkakorvauksista löydät tästä

 

 

Kuvassa hiusalan opiskelija suihkuttaa permanenttiainetta toisen hiuksiin.