palvelut

logolista

Palvelut työnhakijoille:

Opinto- ja uraohjaus:

Opinto- ja uraohjaus on henkilökohtainen ohjauskeskustelu uraohjaajan kanssa. Opinto- ja uraohjaukseen voit osallistua hyvin matalalla kynnyksellä. Ohjauksen aikana selvitetään mm. erilaisia työ- ja koulutusmahdollisuuksia, jotka sopivat sinulle ja tukevat työllistymistäsi. Lisäksi voit saada tietoa alueen muista työllistymistä ja työelämään kuntoutumista edistävistä palveluista.

Ohjauskeskustelu toteutetaan aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Ohjauskeskustelu tarjoaa mahdollisuuden saada tietoa kiinnostuksen kohteistasi. Sen avulla voit myös löytää uusia vaihtoehtoja työllistymisen polulle.

Voit sopia ajan opinto- ja uraohjaukseen ottamalla yhteyttä uraohjaaja Sirpa Saloon, p. 044 725 0884, sirpa.salo(at)kpedu.fi

Erityisopetuksen tukipalvelut:

Erityisopetuksen palvelut on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kokeneet haasteita opiskelussa tai työelämässä. Palveluiden aikana kartoitetaan yksilöllisesti asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja, sekä haasteita opiskelu- ja toimintakyvyssä.

Palveluiden tavoitteena on tukea asiakkaille soveltuvien koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien löytymistä. Lisäksi asiakkaille pyritään löytämään yksilöllisiä ratkaisuja opiskelun ja työllistymisen tueksi. Ammatillinen erityisopettaja vastaa erityisopetuksen tukipalveluista. Yhteistyötä tehdään tarvittaessa myös muiden asiantuntijoiden kanssa aina asiakkaan suostumuksella.

Lisätietoja: Ammatillinen erityisopettajalta, Merja Forslund p. 044 725 0850, merja.forslund(at)kpedu.fi

Työnhakijoiden kokemukset työllisyys- ja koulutuspalveluista:

Hankkeen aikana kartoitetaan työnhakijoiden kokemuksia työllisyys- ja koulutuspalveluista, sekä palvelutarpeista. Kokemuksia hyödynnetään työllisyys- ja koulutuspalveluiden kehittämistyössä.

Mikäli haluat saada äänesi kuuluviin ja kertoa kokemuksistasi, ota rohkeasti yhteyttä!

Sirpa Salo, p. 044 725 0844 tai Merja Forslund, p. 044 725 0850

Palvelut työllisyydenhoidon verkostolle:

Moniammatillinen kehittämistyöryhmä:

Moniammatillinen kehittämisryhmä kehittää työllisyydenhoitotyötä TE2024 uudistuksen mukaisesti. Kehittämisryhmässä on mukana Kokkolan kaupungin työllisyyspalvelu, työllisyyden kuntakokeilu, TE-palvelut ja Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä. Moniammatillista kehittämistyötä koordinoi Kokkolan kaupunki.

Kokemusten vaihto muiden kuntaorganisaatioiden kanssa:

Hankkeen aikana vaihdetaan kokemuksia työllisyydenhoidon käytänteistä muiden kuntaorganisaatioiden kanssa. Toimivia työllisyydenhoidon käytänteitä levitetään ja jalkautetaan eri työllisyysalueille TE2024 uudistus huomioiden.

Lisäksi tiivistetään yhteistyötä alueen yhdistysten kanssa tavoitteena löytää matalan kynnyksen työ- ja oppisopimuspaikkoja hankkeen osallistujille.


 

Tutustu hankkeen esitteeseen!