Yhteistä osaamisen ennakointia

  1. Etusivu
  2. Yhteistä osaamisen ennakointia

Yhteistä osaamisen ennakointia
- tietoa ja tilastoja, linkkejä ja palveluja, julkaisuja ja raportteja

Sivusto tarjoaa tukea alueelliseen työvoima- ja osaamistarpeiden tarkasteluun ja osaamisen tiedolla johtamiseen; sivustolle on koottu osaamisen ennakointia ja tulevaisuustarkastelua tukevaa aineistoa, linkkejä, palveluja ja julkaisuja kaikkien hyödynnettäväksi. Sivustolta löydät myös linkkejä tulevaisuus- ja ennakointipalvelun tuottajiin sekä alueellisiin ennakointiverkostoihin.

Rakenne on luotu ja sivut perustettu KOE-hankkeessa. Sivusto on siis testikäytössä – kokemuksia otetaan mielellään vastaan. Sivusto on siis testikäytössä – kokemuksia otetaan mielellään vastaan. Sivusto on täydentyvä ja niinpä vinkkejä ja linkkejä otetaan mielellään vastaan!


Sivustosta vastaa

Iiris Niemonen
projektipäällikkö
p. 044 7250 801
iiris.niemonen(a)kpedu.fi

aineistot, materiaalit & linkit: caroline.morales(a)kpedu.fi
Jonne Kettunen
ennakointiasiantuntija
p. 044 7250801
jonne.kettunen(a)keski-pohjanmaa.fi

 

ALUEEN YHTEISIÄ OSAAMISEN JOHTAMISEN JA ENNAKOINNIN EKOSYSTEEMEJÄ

Sähkö- ja automaatio verkosto; osaaminen ja TKI alueen energiamurroksen ja vihreän siirtymän ajurit

Koordinointi ja yhdyshenkilö, verkosto ja jäsenet

Tapaamiset
     2024 | 2025
 Yrityskartoitusraportti (Henna, Kari)
 
Yhteinen tulevaisuustyöskentely 9–11/2024

Tulevaisuusohjelma 20xx (19.11.2024 julkistaminen)

TKIO -hankkeet

 

Prosessiteollisuuden verkosto/KIP-alue; alueen prosessiteollisuuden yhteinen ennakointi ja osaamisen  (TKIO) kehittäminen

Koordinointi ja yhdyshenkilö, verkosto ja jäsenet

Tapaamiset
     2024 | 2025
 KIP:n alueen työvoima- ja osaamistarveselvitys
 
TKIO -hankkeet
     MinePro | MinePro 2

 

Kestävä ja älykäs asuminen -verkosto

Tapaamiset
     2024 | 2025
 TKIO -hankkeet
     Kestävä ja älykäs asuminen

 

 

TOIMIALAKOHTAISTA ENNAKOINTITIETOA JA -TILASTOJA 


Teollisuus ja teknologia
 KIP:n työvoima-ja osaamistarveselvitys

Tuulivoimaselvitys
 Teknologiateollisuuden työvoima- ja osaamistarpeet
Yrittäjyys

Keskipohjalainen yrittäjyys 2035- mahdolliset tulevaisuudet ja tunnistetut osaamiskärjet
 Yrittäjyysbarometrit
 
Kauppakamarin selvitykset

 

ALUEEN OSAAMISEN JOHTAMISTA JA ENNAKOINTIA TUKEVIA JULKAISUJA, RAPORTTEJA

 
  

 

 

ALUEEN OSAAMISEN JOHTAMISTA JA ENNAKOINTIA TUKEVIA HANKKEITA

 
 KOE

KORA 

 

 

OSAAMISEN JOHTAMISTA JA ENNKOINTIA TUKEVIA TILAISUUKSIA, TAPAHTUMIA

 
 19.11.2024 OEV JA FR-tilaisuus

Tapahtumien Kokkola

Keski-Pohjanmaan tapahtumat

 

 

ALUEEN OSAAMISPALVELUJEN TIETOJA JA TILASTOJA 

Kpedu

Vuosikertomus
     2021 | 2022 | 2023

Työelämäyhteistyöraportti
     2022 | 2023

Tilastoja
Centria amk
Yliopistokeskus Chydenius
Yhteiset osaamispavelut

Alueelliset koulutusväylät

 

 

ALUEELLISTA ENNAKOINTITIETOA JA -TILASTOJA

Keski-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan ELY-keskus

Työvoimabarometri
KASE
Keski-Pohjanmaan Yrittäjät
KOSEK
KIP
Yliopistokeskus Chydenius
Centria amk
Kpedu

 

 

KANSALLISTA TULEVAISUUSTIETOA JA -PALVELUJASitra

Tulevaisuusvaliokunta
 Turun kauppakorkeakoulu/Tulevaisuuden tutkimuskeskus
 Aalto yliopisto

Tampereen yliopisto

Futures Platform

Head Ai

 

 

ASIANTUNTIJOITA, PALVELUNTUOTTAJIAGreat Minds
 Dazzle