Maksuttomat ryhmäohjaukset työpaikoille

Kehitä yrityksesi osaamista!

  1. Etusivu
  2. Osuvakoulutus Oy
  3. Maksuttomat ryhmäohjaukset työpaikoille
  • Jotpa logo
  • Jokiedun logo
  • OSAO_Edu_Logo_RGB_sininen_
  • edukai_logo_cmyk
  • Osuvakoulutus logo 2022 sin

Osaamisen kehittämiseen kannustavia ryhmäohjauksia työpaikoille

 Osuvakoulutus Oy on mukana toteuttamassa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) käynnistämää valtakunnallista hakevan toiminnan pilottia. Pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannustavia ryhmäohjauksia, joissa kerrotaan kattavasti alueen koulutusmahdollisuuksista. Tavoitteena on kannustaa erityisesti pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevia työntekijöitä osallistumaan koulutukseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä yrityksen kannattavuutta. Yritysten johto ja työntekijät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa, ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia paikalliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat. Ryhmäohjauksissa tarjotaan tätä tietoa kertomalla kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista kouluttautua työn ohella, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjausta tarjoavista tahoista.

Ryhmäohjaus on yrityksille maksutonta ja sen sisältö suunnitellaan yrityksen osaamistarpeisiin peilaten. Ryhmäohjaus pidetään paikan päällä yrityksen toimitiloissa tai muussa erikseen sovitussa paikassa yhdessä sovittuna ajankohtana. Tavoitteena on saavuttaa etenkin pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevat työntekijät, mutta ryhmäohjaus on suunnattu koko henkilöstölle. Ryhmäohjaukset ajoittuvat vuoden 2023 alkupuolelta 30.6.2024 asti.

Ryhmäohjaus on tarkoitettu yritykselle / yrityksen toimipisteelle, joka sijaitsee Kokkolassa tai Kannuksessa, työllistää 5-149 henkilöä, henkilöstössä on pelkän yleissivistävän koulutuksen (peruskoulu, kansakoulu, keskikoulu, lukio) varassa olevia henkilöitä, jotka eivät ole parhaillaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa.

Hakevan toiminnan pilottia toteutetaan samanaikaisesti ympäri Suomen. Keski-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla pilotin toteutuksessa ovat yhteistyössä mukana Osuvakoulutus Oy, OSAO Edu Oy, Jokiedu Oy ja Edukai Oy.

Hakevan toiminnan pilotti on osa tutkimuskokonaisuutta, jossa selvitetään, lisäävätkö koulutustiedon jakaminen ja ryhmäohjaukset ihmisten osallistumista koulutukseen.

Osuvakoulutus Oy on täydennyskoulutuksen moniosaaja, joka tarjoaa monipuolisia ja laadukkaita täydennyskoulutuspalveluja henkilö- ja yritysasiakkaille sekä julkisen sektorin toimijoille. Osuvakoulutus Oy on Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä Kpedun omistama yhtiö.

Lisätietoja:

Henna Kantola, myyntipäällikkö / yrityskohtaiset koulutukset, Osuvakoulutus Oy, henna.kantola@kpedu.fi, p. 0408073690

 

 

16px-spacer 16px-spacer