Työnantaja - kouluta uusia osaajia

oppisopimuksella

 1. Etusivu
 2. Oppisopimuskoulutus
 3. Tietoa työnantajalle

 

Oppisopimustietoa työnantajalle

Oppisopimus on hyvä vaihtoehto, kun yrityksesi: 

 • tarvitsee räätälöityä koulutusta henkilöstölle (koko tutkinto tai tutkinnon osa/osia) 
 • on palkkaamassa uuden työntekijän, jolta puuttuu alan ammatillinen koulutus tai ammattitaito on puutteellinen 
 • haluaa kouluttaa henkilöstöä uusiin työtehtäviin 
 • haluaa kehittää olemassa olevan henkilöstön osaamista ja ammattitaitoa 
 • ei löydä sopivan koulutuksen omaavaa työntekijää työmarkkinoilta  

 

Oppisopimuskoulutuksen kautta yrityksesi saa: 

 • osaavia ammattilaisia yritykseen 
 • apua koulutuspolkujen rakentamiseen henkilöstölle
 • pääosin maksutonta koulutusta työntekijälle
 • koulutuskorvausta työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen järjestämiseen (harkinnanvarainen)
 • mahdollisesti palkkatukea 

 

Oppisopimusopiskelijan työnantajana sitoudut:  

 • solmimaan vähintään 25 h/vko -työsuhteen opiskelijan kanssa  
 • maksamaan työehtosopimuksen mukaista palkkaa sivukuluineen 
 • nimeämään opiskelijalle motivoituneen työpaikkaohjaajan 
 • antamaan opiskelijalle monipuolisia opiskeltavan alan työtehtäviä 
 • huolehtimaan siitä, että opiskelija pystyy osallistumaan oppilaitoksessa tapahtuvaan koulutukseen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti  

Työnantajana voit päättää, maksatko oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun ajalta palkkaa. Mikäli palkkaa ei tältä ajalta makseta, on opiskelija oikeutettu opintososiaalisiin etuuksiin lähiopiskelupäivien ajalta.  

 

 

Kpedu Jobi - rekrytointityökalu apunasi!

Voit löytää sopivan oppisopimusopiskelijan opiskelijoidemme joukosta Kpedu Jobi -työkalun avulla. Työkalu toimii Tiitus ympäristössä ja työnantajat käyttävät sitä maksutta verkkoselaimen kautta osoitteessa: https://www.tiitus.fi/kpedu/ Käyttöönotto on vain parin klikkauksen päässä! Muista valita työkalussa toimialueeksi Kpedu Jobi.

Tukea rekrytointityökalun käyttöön ja rekisteröitymiseen saat asiakkuusvastaava Elisa Orjalalta (p. 040 807 3532 / email: etunimi.sukunimi@kpedu.fi) ja projektipäällikkö Johanna Herralalta (p. 040 359 6239 / email: etunimi.sukunimi@kpedu.fi)

Ks. työkalun käyttöönottoon opastava ohjevideo tästä.

 

Opiskelijan ohjauksen järjestäminen työpaikalla

Työnantaja nimeää oppisopimusopiskelijalle vastuullisen työpaikkaohjaajan työpaikalta, joka on motivoitunut opiskelijan ohjaamiseen. Vastuullisella työpaikkaohjaajalla tulee olla riittävästi alan osaamista ja asiantuntemusta. Osaaminen voi olla työkokemuksen ja/tai koulutuksen kautta hankittua. Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjausta voi jakaa myös useammalle henkilölle työpaikalla. Vastuullinen työpaikkaohjaaja huolehtii, että opiskelija saa työpaikalla riittävästi ohjausta.  

Oppisopimusopiskelijan ohjaamiseen liittyviin tehtäviin työpaikkaohjaaja saa perehdytyksen henkilökohtaisesti ja voi halutessaan osallistua maksuttomaan työpaikkaohjaajakoulutukseen. Tutustu tarkemmin työpaikkaohjaajan palveluihin.

 

 

Yhteenveto opiskelijan osaamisen kehittymisestä ja koulutuskorvaukset  

Työpaikkaohjaaja/mentori kirjaa puolivuosittain Kpedun Wilmaan yhteenvedon opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Muistutus ja ohje yhteenvedon kirjaamiseksi tulevat sähköpostitse työpaikkaohjaajalle/mentorille. Wilmaan kirjattu yhteenveto opiskelijan osaamisen kehittymisestä toimii samalla harkinnanvaraisen koulutuskorvauksen hakemuksena, mikäli työnantajalle on koulutuskorvausta myönnetty. Jos tarvitset apua, ota yhteyttä opintosihteeri Mari Bergrothiin, 040 359 6213, etunimi.sukunimi@kpedu.fi

 

 

Oppisopimustyönantajan palkkatuki  

TE-toimisto voi myöntää oppisopimustyönantajalle palkkatukea työttömän työnhakijan palkkakustannuksiin. Palkkatuki on harkinnanvarainen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää käytettävissään olevien määrärahojen puitteissa. Palkkatuen myöntämisen edellytyksistä päättää se TE-toimisto, jossa opiskelijaksi hakeutuva on työnhakijana. Työnantaja hakee palkkatukea suoraan TE-toimistosta hyvissä ajoin ennen oppisopimuksen alkamista.  

 

Hakeutuminen oppisopimuskoulutukseen  

Täyttäkää yhdessä tulevan oppisopimusopiskelijan kanssa sähköinen  esitietolomake tai ottakaa yhteyttä oppisopimussuunnittelijaan.

 

Oppisopimuksen muutokset 

Mahdollisista muutoksista oppisopimuksessa tulee ilmoittaa hyvissä ajoin alla olevalla muutoslomakkeella. Tällaisia muutoksia voivat olla esim. yhteystietojen päivitykset, työpaikkaohjaajan vaihtuminen, HOKS:n päivitykset, oppisopimuksen keskeytykset (esim. Yli kk mittainen sairauspoissaolo, äitiysloma, armeija) tai oppisopimuksen purku. Muutoslomake tulee toimittaa täytettynä ja allekirjoituksin varustettuna oppisopimuspalveluihin. Ole tarvittaessa yhteydessä oppisopimussuunnittelijaan.  

Muutoslomakkeeseen tästä

 

Hyödyllisiä linkkejä oppisopimustyönantajalle:

Lisätietoa oppisopimuskoulutuksesta

Oppisopimus - tietoa työnantajalle

Ammatillisten tutkintojen perusteet

Oppisopimus ja koulutussopimus työnantajalle

Kesäoppisopimus työnantajalle - Työllistä ja kouluta kesällä

Tukea työpaikalla tapahtuvalle oppimiselle ja ohjaamiselle: ohjaan.fi

Kokkolalainen Olli Ontronen oli jämäh­tänyt kaupan alalle 11 vuodeksi, vaikka ei kokenutkaan alalla vallitsevan raha ratkai­see -mentaliteetin sopivan hänen luon­teelleen. Vuonna 2017 hän päätti vihdoin ryhtyä miettimään uusia mahdollisuuksia työrintamalla, ja hakeutui opiskelemaan lähihoitajaksi.

Lue lisää