Tuokes 2

  • Kpedun logo
  • keski-pohjanmaan liitto logo

TUOKES

 

Tuokes 2 -hanke on jatkumoa Tuokes-hankkeelle, jossa selvitettiin Keski-Pohjanmaan maakunnan ja lähialueiden tuulivoima-alan tulevat investoinnit sekä niiden vaikutukset työvoiman ja koulutuksen määrälliseen tarpeeseen. Lisäksi hankkeessa toteutettiin yrityshaastattelut, joiden perusteella saatiin aineksia osaamistarpeisiin sekä hahmoteltiin myös koulutusten oppimisympäristöjen ja resurssien tarvetta. 

Tuokes 2 -hankkeella suunnitellaan ja käynnistetään tuulivoima-asentajien koulutukset Keski-Pohjanmaalla. Hankkeessa suunnitellaan Kpedun tekniikan alojen perus- ja ammattitutkintojen sisälle vapaasti valittavat tutkinnon osat, jotka mahdollistavat tuulivoima-alalle erikoistumisen. Toinen koulutusosio on työssä oleville/ammatinvaihtajille/työttömille suunnattu muunto- ja täydennyskoulutus tuulivoima-alalle. 

Oleellista hankkeessa ja myös osaamistarpeisiin vastaamisessa on yhteistyön tiivistäminen tuulivoima-alan työnantajien (turbiinivalmistajat, huolto- ja asennusyritykset ja alihankkijat) kanssa, jotta voimme luoda polkuja koulutuksesta työelämään. Opiskelijoilla tulee olla tietoa alan mahdollisuuksista ja näkymä työllistymisestä, työnantajilla varmuus osaavan työvoiman saatavuudesta ja koulutuksen järjestäjällä tarvittava osaaminen ja oppimisympäristöt koulutuksen toteutukseen.

Hankeen toteutusaika 1.1.2024–31.12.2024.  Hanke on saanut Keski-Pohjanmaan Liitolta 80% AKKE-rahoituksen ja hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat ja Kpedu. 

 

 


Yhteystiedot:

 

Pasi Kleimola
projektipäällikkö
pasi.kleimola(a)kpedu.fi
040 808 5067

Timo Pärkkä
hanketyöntekijä
timo.parkka(a)kaustisenseutukunta.fi
040 757 3519

Vesa Tarkka
hanketyöntekijä
vesa.tarkka(a)kpedu.fi
044 725 0822