Tuokes

  • Kpedun logo
  • keski-pohjanmaan liitto logo

TUOKES

TUOKES-hankkeen tavoitteena on selvittää vaatimukset ja edellytykset tuulivoima-alan osaamiskeskittymän perustamiselle, sen toimintamallille sekä erityisesti siihen sisältyvän oppimisympäristön toteuttamiselle sekä tuulivoima-alan perus- ja muuntokoulutuksen kehittämiselle Keski-Pohjanmaalla.

Selvitystyössä hyödynnetään Kaustisen seutukunnan, Kpedun, maakunnan TKI-toimijoiden ja alueen kuntien ja maakuntaliiton yhteistyötahoja ja verkostoja.

Kaustisen seutukunta toimii hankkeen koordinoivana ja kokonaisuutta hallinnoivana tahona. Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (Kpedu) on hankkeen osatoteuttaja vastaten oppimisympäristön ml. opetussisällöllisen selvitystyön sekä opetussisällöistä tulevien tarpeiden kartoittamisesta. Hanketta toteutetaan neljällä (4) työpaketilla.

  • Tuulivoima-alan tarvitsemien osaajien koulutustarpeiden selvitystyö
  • Tuulivoima-alan osaamiskeskuksen toimintamallin luonnostelu ja toimintamallia tukevien mahdollisuuksien kartoittaminen Kaustisen seutukunnassa ja Keski-Pohjanmaalla
  • Osaamiskeskuksen ja oppimisympäristön kokonaisuuden suunnitelma
  • Viestintä ja tiedottaminen

Hankeen toteutusaika 1.9.2022-30.4.2023. Hanke on saanut Keski-Pohjanmaan Liitolta 80% AKKE-rahoituksen ja hankkeen omarahoituksesta vastaavat Kaustisen seutukunnan kunnat ja Keski-Pohjanmaan koulutuskuntayhtymä (Kpedu). 

Yhteystiedot:
Timo Pärkkä
projektipäällikkö
timo.parkka(a)kaustisenseutukunta.fi
puh. 040 757 3519

Tuomas Parpala
hanketyöntekijä
tuomas.parpala(a)kpedu.fi
puh. 050 363 0217