REACT EU Esr

Pienyritykset nousuun!

Hankkeen toimenpiteet ja tulokset

Hankkeen toimenpiteet ovat:

  1. Yritysten osallistaminen ja palvelutarpeiden selvittäminen
  2. Yritysten hyvinvointia tukevien palveluiden suunnittelu
  3. Osaamispääoman tukemiseen ja lisäämiseen liittyvien palveluiden suunnittelu
  4. Yrityskohtaisten palveluiden räätälöinti ja toteuttaminen

 

Hankkeeseen valikoituneiden yritysten osallistuminen hankkeen toimenpiteisiin on yrityksille ja niiden henkilöstölle maksutonta.

Toteuttajien logot: Kpedu, Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry, Vipuvoimaa EU:lta, Euroopan unioni Euroopan sosiaalirahasto