PeltoSäätö - Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit

Hanke-esittely

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. PeltoSäätö
  4. Hanke-esittely
Hanke on päättynyt marraskuussa 2023. Hankkeen tuotoksia voit lukea tältä sivustolta. Hankkeen loppuraportin pääset lukemaan tästä  Loppuraportti_Peltosäätö

PeltoSäätö - Peltomaan älykkään vesienhallinnan pilotit

Peltomaiden kuivatusta voidaan hallita säätösalaojituksen avulla kasvien vedentarpeen, sääolojen ja pellon kosteustilanteen mukaan. Salaojakaivojen säätömahdollisuuksia ei tällä hetkellä hyödynnetä läheskään täysimääräisesti.

Tavoitteena on, että tulevaisuudessa salaojituksen säätömahdollisuuksia hyödynnetään ajantasaiseen tilannekuvaan ja ennakointiin perustuen. Säätösalaojituksen yleistyminen ja säätöjen tehokkaampi hyödyntäminen lisää viljelyvarmuutta, tuottaa ympäristöhyötyjä, parantaa työn tehokkuutta ja satoja sekä maatilojen kilpailukykyä.

Tässä hankkeessa
1. testataan käytännön tuotanto-olosuhteissa säätösalaojituksen etäseuranta- ja etähallintajärjestelmiä sekä kerätään niihin liittyviä käyttökokemuksia
2. koostetaan tulevissa hankkeissa hyödynnettävää datasettiä kenttätestien tuottamasta datasta, sääasematiedoista ja viljelypäiväkirjoista
3. levitetään kentälle uusinta tietoa peltojen vesienhallinnan teknologioista ja samalla kerätään palautetta ja käyttökokemuksia teknologiakehityksen tueksi
 
Pilotoinnit tehdään maatiloilla Kannuksessa ja Nivalassa. Järjestelmien teknologista kehittämistä tehdään käynnissä olevissa muissa tki-hankkeissa.

Hankkeen tuloksena pystytään todentamaan etähallittavan säätösalaojajärjestelmän käytännön hyödyt ja käytettävyys maatilaolosuhteissa. 

PeltoSäätö-hanke on osa maa- ja metsätalousministeriön keväällä 2020 käynnistämää maankäyttösektorin Hiilestä kiinni -ilmastotoimenpidekokonaisuutta, jolla pyritään vähentämään maa- ja metsätalouden ja muun maankäytön kasvihuonekaasupäästöjä ja vahvistamaan hiilinieluja ja varastoja. 

Hanke edistää maankäyttösektorin ilmastotavoitteita edistämällä maatalouden sopeutumista ilmastonmuutokseen, parantamalla vesitalouden hallintaa, maaperän kasvukuntoa ja hiilen sidontaa. 

Hanke toimii 2021-2023. Hanketta toteuttavat yhteistyössä Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja Oulun yliopisto.    • Kuvassa Hiilestä kiinni -kampanjan logo.
  • Kuvassa Maa- ja metsätalousministeriön logo
  • Kuvassa Kpedun logo.
  • Kuvassa Oulun yliopiston logo.