Paremmat eväät

  • Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän logo

Paremmat eväät

Toteutustapa

Hankkeeseen palkataan kaksimielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavaa henkilöä yhteisölliseen opiskeluhuoltoon opettajien ja opetusryhmien tueksi. Ohjaajat ovat näkyvästi läsnä oppilaitoksen toimipaikkojen arjessa ja helposti matalalla kynnyksellä
lähestyttäviä. Yksi toimii Kannuksen toimipaikassa ja yksi kansanopistossa Kälviällä. 

Toiminnan avulla tuetaan opiskelijoidenelämänhallintaa, mielenterveyttä, hyvinvointia, itsetunnonvahvistamista, vuorovaikutusta sekä osallisuutta. 

Toinen keskeinen tehtävä on tarjota tukea luokkiin opettajien ja opetusryhmien tueksi. Kiinnitetään huomiota opiskelijoiden tunteiden hallintaan, mielenterveyden tukemiseen ja arjen taitojen vahvistamiseen. Teemoja, joita käydään läpi ovat lepo, ravinto, ihmissuhteet, tunteet, liikkuminen ja mielekäs vapaa-aika.

Tarjotaan myös työpajoja, ryhmäytymistä sekä ryhmiä eri toimialoille mielenterveyden tukemiseen, arjen hallintaan, itsetuntemuksen vahvistamiseen sekä tietoa vahvuuksista, selviytymisestä, rentoutumisesta ja toiveikkuudesta myös ahdistuksesta kärsivien tukiryhmää.

Järjestetään koulutusta koko henkilökunnalle yhteisöllisyyden ja pedagogisen turvallisuuden tukemiseen. Hankkeen aikana koko henkilöstölle järjestetään koulutusta opiskelijoiden kohtaamisesta, positiivisesta psykologiasta, luonteen vahvuuksista ja siitä, miten ottaa puheeksi mielenterveyden haasteet.

Vahvistetaan nuorten välituntien ja vapaa-ajan merkityksellisyyttä, yhteisöllisyyden, taiteen, liikunnan ja luonto- ja elämystoiminnan keinoin. Harrastuksia ja mielekästä vapaa-ajan tekemistä vailla olevia opiskelijoita ohjataan erilaisiin vapaa-ajan palveluihin esittelemällä taiteen, kulttuurin ja liikunnan tarjontaa ja tarjoamalla matalan kynnyksen lajikokeiluja. Toteutetaan Taiteen ja liikunnan työpajoja yhdessä verkoston kanssa.

Tuetaan sateenkaarinuorten mielenterveyttä ja lisätään henkilökunnan tietoisuutta aiheesta Walk in -tilassa.

Tulokset

Mielenterveys- ja hyvinvointiosaamista omaavien henkilöiden yhteisöllisten opiskeluhuollon
toimenpiteiden avulla opiskelijoiden, opetusryhmien mutta myös opettajien on mahdollista saada tukea matalalla kynnyksellä.

Toiminnan avulla voidaan tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, mielenterveyttä, hyvinvointia, itsetunnon vahvistamista, vuorovaikutusta sekä osallisuutta. Asioiden joiden toivotaan vahvistuvan ovat opiskelijoiden parempi lepo, ravinto, ihmissuhteet, tunteet, mielenterveys, liikkuminen ja mielekäs vapaa-aika. Henkilökunnan osaaminen opiskelijoiden kohtaamiseen paranee, tietoisuus positiivisesta psykologiasta ja luonteen vahvuuksista lisääntyy. Sekä kyky ottaa puheeksi mielenterveyden haasteet paranee.

Sateenkaarinuoret kokevat olevansa arvostettuna yhteisön jäsenenä, heidän minäkäsityksensä ja minäpystyvyytensä on vahvistunut. Henkilökunnan kyky kohdata heitä on parantunut.


Toteutusaika: 1.1.2024–31.5.2025

891 KB

Yhteystiedot

Johanna Ala-Pöntiö | Kälviä
040 359 6215

johanna.ala-pöntiö(a)kpedu.fi

Mari Kurikkala | Kannus
040 359 6285

mari.kurikkala(a)kpedu.fi

Anne Eteläaho | koordinointi
044 725 0106
anne.eteläaho(a)kpedu.fi