Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin

  • Kokkolan logo
  • Centrian logo
  • Kamk logo
  • Opetushallituksen logo
  • Pietarsaaren logo

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin 
1.9.2018 – 31.12.2020

Osallisuudella ja yhteistyöllä sujuviin oppimispolkuihin -hanke toteutetaan yhteistyössä Centrian (päätoteuttaja), Kajaanin Ammattikorkeakoulun, Kokkolan kaupungin ja Pietarsaaren kaupungin kanssa.

Kpedulla toteutettavien toimintojen avulla edistetään maahan muuttaneiden opiskelijoiden integroitumista suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään sekä kehittämällä opiskelijoiden opintojen alkuvaiheen tukea.

Kpedun painopisteet:

1. Maahanmuuttajaopiskelijoille tarjotaan entistä henkilökohtaisempaa tukea opintojen alkuvaiheessa, koska monelle maahanmuuttajaopiskelijalle opiskelun pelisäännöt, opiskelutekniikkaa ja ammattiopinnot voivat olla vieraita, eikä avun kysyminen oma-aloitteisesti ole helppoa.

2. Maahanmuuttajaopiskelijoille tarjotaan opintojen edetessä selkokielistä uravalmennusta suomalaisesta työelämästä. Uravalmennuksen aikana opiskelijat hakevat työharjoittelupaikkaa/oppisopimuspaikkaa/työtä hanketyöntekijän tuella, jossa hyödynnetään myös hankeverkoston osaamista ja yhteyksiä työelämään.

3. Hankkeen avulla kohtautetaan työnantajia ja maahan muuttaneita opiskelijoita, mikä edesauttaa työnantajia näkemään ammattikoulutetut maahanmuuttajat potentiaalisina työntekijöinä.

Yhteystiedot

Hanketyöntekijä 
Marianne Leimio-Seppä 
etunimi.sukunimi@kpedu.fi 
Puh. 040 807 3647

Närvilänkatu 8
67100 Kokkola

  • Kpedun logo