Opiskelijan äänellä

 • 01
 • Kuvassa Suomen diakoniaopiston logo.
 • Opetushallituksen logo

Opiskelijan äänellä -hanke

Suomen Diakoniaopisto koordinoi, mukana 18 koulutuksenjärjestäjää.

  TAVOITTEET:

  • Vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön ymmärrystä yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä mielen hyvinvoinnin merkityksestä motivaatioon, oppimiseen ja hyvinvointiin.
  • Korostaa opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden vahvuuksia ja lisätä arvostuksen, innostuksen, luottamuksen ilmapiiriä ja sitä kautta hyvinvoinnin vahvistumista.
  • Kehittää opettajien pedagogisen ja konsultoivan työotteen toimintamalleja
  • Vahvistaa asuntolaohjaajien osaamista mm. mielen hyvinvoinnin tunnistamisessa ja tukemisessa.
  • Pilotoida ennaltaehkäiseviä toimia kiusaamisen ja häirinnän torjumiseksi
  • Tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta ja ryhmään kiinnittymistä.
  • Vahvistaa toimintakykyajatteluun perustuva erityisen tuen tunnistamista ja ohjausosaamisen vahvistamista nivelvaiheissa

  TOIMENPITEET:

  • Hyvinvointia ja tukea edistäviä toimenpiteitä luentojen ja kehitettyjen materiaalien muodossa mm. positiivisesta pedagogiikasta ja kannustava ja kehuvasta puheesta, neurokirjon häiriöistä.
  • Opettajien, ohjaajien myös asuntolan ohjaajien hyvinvointia tukevat ja lisäävät itsereflektiiviset työpajat.
  • Kohdennettuja ryhmäinterventioita opetus- ja ohjaushenkilöstölle hyvinvointiin ja erityiseen tukeen liittyen.
  • Pedagogista yhteistyötä ja konsultoivaa tukea luokkaan, pedagogiset tukimenetelmät -pajan pilotointi.
  • Edukatiiviset vertaistyönohjausryhmät
  • Opiskelijaryhmille hyvinvointipajoja pienryhminä, oppimaan oppimisen pajoja
  • Toimintakykyajatteluun perustuva erityisen tuen tunnistaminen ja ohjausosaamisen vahvistaminen nivelvaiheissa yhteistyössä Luovin kanssa.
  • Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueiden kanssa, Kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen
  • Benchmarking ja koulutusta esihenkilöille pedagogisen ohjelman toimeenpanon ja hyvinvointijohtamisen tukena.

  https://www.canva.com/design/DAFYBH1YOLo/dEJh0HxMnhPVmYDkSUIYOA/view?utm_content=DAFYBH1YOLo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


  1.1.2023-31.12.2023

  Projektityöntelijä Maarika Piispanen, maanantai-keskiviikko, maarika.piispanen@kpedu.fi, 040359 6217
  Projektityöntekijä Tuija Carlsson 50%, tuija.carlsson@kpedu.fi, 040359 6218
  Hankekoordinaattori Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi, 044 725 0106,

  Opettajien ja ohjaajien koulutukseen tarkoitetut Oppimislabra-videot


  Alla koulutusvideot ja käsikirja, joka kannattaa tulostaa ennen videoiden katsomista. Videoiden yhteiskesto on 1h 15 min. Tämän lisäksi kannattaa varata käsikirjan pohtimiseen ja kirjaamiseen aikaa n. 1h.

  OSA I nuoren ikään ja kehitysvaiheeseen liittyviin toiminnanohjauksen haasteisiin aivotutkimuksen näkökulmista
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3a259916-2d81-4ea1-85e0-afb100810e91

  OSA II nuoren kohtaaminen psykologi sen turvallisuuden näkökulmasta.
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7c10f5e4-21d4-47ad-a09e-afb1008e31e2

  OSA III Kuinka tukea opiskelijoita arjen tasolla konkreettisesti
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=26818e43-ea55-473a-91d2-afb1009c03eb&start=2

  OSA IV Oppimisen monikanavaisuus
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3e734737-e413-450c-8ae3-afb100a04928&start=3

  Kpedu Oppimislabra -käsikirja (pdf)

  Ja diat erikseen tässä, mikäli haluat perehtyä niihin:
  Kpedu Oppimislabra (pdf)

  Koko henkilökunnan käyttöön tarkoitetut "Viisi tapaa vähentää stressiä ja kuormitusta" -videot

   Opettele vähentämään stressiä seuraavien viiden näkökulman avulla!

   Alla koulutusvideot (5kpl) ja käsikirja, joka kannattaa tulostaa ennen videoiden katsomista. Videoiden yhteiskesto on 1h. Tämän lisäksi kannattaa varata jokaisen videon jälkeen käsikirjan pohtimiseen ja kirjaamiseen aikaa 5-10 min. Käsikirjaan kirjaaminen muistuttaa ennen kaikkea itseä pysähtymään videossa esiteltyjen asioiden äärelle, mutta toimii myös hyvänä kollegiaalisena keskustelun herättäjänä.

   Halutessa videot voi laittaa pyörimään esim. nopeudella 1,5 (videon oikea alalaita, ratas -työkalu), jolloin puhe nopeutuu, mutta siitä saa vielä hyvin selvän.

   Viisi tapaa vähentää stressiä ja kuormitusta, osa 1/5

   https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=2a6c96c3-a8c2-46fc-89ae-b0bb009764b6

   Viisi tapaa vähentää stressiä ja kuormitusta, osa 2/5

   https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7b137efe-393a-436d-aa41-b0c000808c49

   Viisi tapaa vähentää stressiä ja kuormitusta, osa 3/5

   https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=51b71a42-49cd-4222-8c85-b0c00089a4b2

   Viisi tapaa vähentää stressiä ja kuormitusta, osa 4/5

   https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=33e1b2c0-dee1-4449-9859-b0c000bd7f46

   Viisi tapaa vähentää stressiä ja kuormitusta, osa 5/5

   https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=81c23d95-d4ba-4777-a3d5-b0c000cd948e

   Käsikirja:

   Viisi keskeistä tekijää -työkirja.pdf

   Ja diat erikseen, jos haluaa perehtyä niihin:

   Kpedu Viisi keskeistä tekijää stressin vähentämiseen.pdf

   

  Ryhmäytymisen tukena

  1564 KB