Opiskelijan äänellä

 • 01
 • Kuvassa Suomen diakoniaopiston logo.
 • Opetushallituksen logo

Opiskelijan äänellä -hanke

Suomen Diakoniaopisto koordinoi, mukana 18 koulutuksenjärjestäjää.

  TAVOITTEET:

  • Vahvistaa oppilaitoksen henkilöstön ymmärrystä yhteisöllisyyden ja osallisuuden sekä mielen hyvinvoinnin merkityksestä motivaatioon, oppimiseen ja hyvinvointiin.
  • Korostaa opettajien, ohjaajien ja opiskelijoiden vahvuuksia ja lisätä arvostuksen, innostuksen, luottamuksen ilmapiiriä ja sitä kautta hyvinvoinnin vahvistumista.
  • Kehittää opettajien pedagogisen ja konsultoivan työotteen toimintamalleja
  • Vahvistaa asuntolaohjaajien osaamista mm. mielen hyvinvoinnin tunnistamisessa ja tukemisessa.
  • Pilotoida ennaltaehkäiseviä toimia kiusaamisen ja häirinnän torjumiseksi
  • Tukea opiskelijoiden elämänhallintaa, hyvinvointia, vuorovaikutusta, osallisuutta ja ryhmään kiinnittymistä.
  • Vahvistaa toimintakykyajatteluun perustuva erityisen tuen tunnistamista ja ohjausosaamisen vahvistamista nivelvaiheissa

  TOIMENPITEET:

  • Hyvinvointia ja tukea edistäviä toimenpiteitä luentojen ja kehitettyjen materiaalien muodossa mm. positiivisesta pedagogiikasta ja kannustava ja kehuvasta puheesta, neurokirjon häiriöistä.
  • Opettajien, ohjaajien myös asuntolan ohjaajien hyvinvointia tukevat ja lisäävät itsereflektiiviset työpajat.
  • Kohdennettuja ryhmäinterventioita opetus- ja ohjaushenkilöstölle hyvinvointiin ja erityiseen tukeen liittyen.
  • Pedagogista yhteistyötä ja konsultoivaa tukea luokkaan, pedagogiset tukimenetelmät -pajan pilotointi.
  • Edukatiiviset vertaistyönohjausryhmät
  • Opiskelijaryhmille hyvinvointipajoja pienryhminä, oppimaan oppimisen pajoja
  • Toimintakykyajatteluun perustuva erityisen tuen tunnistaminen ja ohjausosaamisen vahvistaminen nivelvaiheissa yhteistyössä Luovin kanssa.
  • Yhteistyön tiivistäminen hyvinvointialueiden kanssa, Kiusaamiseen ja häirintään puuttuminen
  • Benchmarking ja koulutusta esihenkilöille pedagogisen ohjelman toimeenpanon ja hyvinvointijohtamisen tukena.

  https://www.canva.com/design/DAFYBH1YOLo/dEJh0HxMnhPVmYDkSUIYOA/view?utm_content=DAFYBH1YOLo&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton


  1.1.2023-31.12.2023

  Projektityöntelijä Maarika Piispanen, maanantai-keskiviikko, maarika.piispanen@kpedu.fi, 040359 6217
  Projektityöntekijä Tuija Carlsson 50%, tuija.carlsson@kpedu.fi, 040359 6218
  Hankekoordinaattori Anne Eteläaho, anne.etelaaho@kpedu.fi, 044 725 0106,

  Opettajien ja ohjaajien koulutukseen tarkoitetut Oppimislabra-videot


  Alla koulutusvideot ja käsikirja, joka kannattaa tulostaa ennen videoiden katsomista. Videoiden yhteiskesto on 1h 15 min. Tämän lisäksi kannattaa varata käsikirjan pohtimiseen ja kirjaamiseen aikaa n. 1h.

  OSA I nuoren ikään ja kehitysvaiheeseen liittyviin toiminnanohjauksen haasteisiin aivotutkimuksen näkökulmista
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3a259916-2d81-4ea1-85e0-afb100810e91

  OSA II nuoren kohtaaminen psykologi sen turvallisuuden näkökulmasta.
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=7c10f5e4-21d4-47ad-a09e-afb1008e31e2

  OSA III Kuinka tukea opiskelijoita arjen tasolla konkreettisesti
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=26818e43-ea55-473a-91d2-afb1009c03eb&start=2

  OSA IV Oppimisen monikanavaisuus
  https://kpedu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=3e734737-e413-450c-8ae3-afb100a04928&start=3

  Kpedu Oppimislabra -käsikirja (pdf)

  Ja diat erikseen tässä, mikäli haluat perehtyä niihin:
  Kpedu Oppimislabra (pdf)