Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet

Opiskelijakuntatoiminta ja KeKo ry

  1. Etusivu
  2. Opiskelijan vaikutusmahdollisuudet

Opiskelijakuntatoiminta ja KeKo ry

Toimipaikkakohtaiset opiskelijakunnat ovat vi­rallinen opiskelijoiden yhteinen vaikutuskanava oman toimipaikan asioihin. Opiskelijakunnat valitsevat hallituksen jäsenet yhteiseen Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymän opiskelijayhdis­tykseen (KeKo), joka on opiskelijoiden virallinen vaikutuskanava koulutuksen ja opiskelijoiden yhteistoiminnan kehittämiselle koko koulutus­yhtymässä. Opiskelijoiden vaikutuskanavia ovat lisäksi edustus Keski-Pohjanmaan ammattiopis­ton johtokunnissa, tiimeissä ja ammattiosaamisen toimikunnassa. Lisäksi opiskelijayhdistyksen hallitus käsittelee vähintään kerran lukuvuodessa yhdessä ajankohtaisia asioita.

Mikäli olet kiinnostunut opiskelijayhdistystoiminnasta, ole rohkeasti yhteydessä hallituksen jäseniin, niin kerromme, miten voit hakea mukaan vaikuttamaan. Jos sinulla on hyvä kehittämisidea, ole siitäkin rohkeasti yhteydessä joko toimipaikkasi opiskelijakuntaan, KeKo ry:n hallituslaisiin tai laita idea Wilmasta löytyvän aloitelaatikon kautta Kekolle käsiteltäväksi.

Tutustu:
Opiskelijayhdistyksen säännöt
Opiskelijakuntatoiminnan opas

KeKo ry:n hallitus 2017

Kaikkien sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(a)kpedu.fi

Henkilökunnan edustaja
Laura Nikkanen p. 044 725 0415

Opiskelijana Sinulla on oikeuksia ja velvollisuuksia, mm. saada opetussuunnitelman mukaista opetusta ja opinto-ohjausta sekä velvollisuus osallistua opetukseen ja suorittaa annetut tehtävät tunnollisesti.

Opiskelijatutoreiden tuki

Tutortoiminnan tavoitteena on auttaa ja tukea aloittavia opiskelijoita sopeutumaan uuteen opiskeluympäristöön ja pääsemään mukaan opiskeluyhteisöön. Tärkeä tavoite on myös opiskelijoiden ja oppilaitoksen henkilökunnan välisen vuorovaikutuksen edistäminen. Tutorit toimivat äänitorvena ja sanansaattajana opiske­lijoiden ja henkilökunnan välillä. Tutorit osallis­tuvat oppilaitoksensa koulutusten markkinointiin yhteisissä tapahtumissa esittelemällä opiskelua ja ammatteja.

Tutustu: Tutor-opas

 

Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto - SAKU ry

Opiskelijaliikunta tarjoaa ammattiin opiskeleville kipinöitä uuden liikunta- tai kulttuuriharrastuksen aloittamiseen, motivaatiota ja lisähaastetta harrastamiseen sekä mahdollisuuden nuorten oman toiminnan järjestämiseen.

Tutustu: Saku ry:n opiskelijaliikunta

 

Miten voit vaikuttaa

Oppilaitoksessa on säännölliset johdon ja toimialojen opiskelijaedustajien tapaamiset

Säännölliset opiskelijakyselyt (tulo ja päättökysely))

Aloitetoiminta. Tee aloite

Tutor-toiminta

Opiskelijakuntatoiminta. Hae mukaan