Ammatin opiskelu


Ammatilliset perustutkintokoulutukset

Perustutkintokoulutukseen kuuluu

 • ammatin opiskelu
 • yhteisten aineiden opiskelu
  • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen
  • matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä
  • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammatilliset perustutkintokoulutukset kestävät noin kolme vuotta.  

Perustutkintokoulutukseen kuuluu

 • ammatin opiskelu
 • yhteisten aineiden opiskelu
 • viestintä- ja vuorovaikutusosaaminenmatemaattis-luonnontieteellinen osaaminen sekä
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen.

Ammatilliset perustutkintokoulutukset kestävät noin kolme vuotta.  

Ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot
Jos sinulla on jo ammatin osaamista ja työkokemusta, voit suorittaa Kpedussa myös

 • ammattitutkinnon
 • erikoisammattitutkinnon

Kiinnostaako sinua opiskelu oppisopimuksella?

Voit suorittaa ammatillisen tutkinnon myös oppisopimuksella, jos sinä olet yli 15-vuotias.

Kun opiskelet oppisopimuksella, opiskelet ammattia sinun omalla työpaikalla. Sinä teet työtä ja opiskelet samaan aikaan, saat palkkaa ja työkokemusta.

Työtehtävät ovat sinun omaan tutkintoon kuuluvia tehtäviä.

Oppisopimusopiskelija opiskelee myös kotona tietokoneella ja lyhytaikaisia jaksoja koulussa.

Voit suorittaa oppisopimuksella

 • perustutkinnon
 • ammattitutkinnon
 • tai erikoisammattitutkinnon 
 • tutkinnon osan.  

Voit opiskella oppisopimuksella, jos

 • olet töissä ja tarvitset uutta osaamista sinun työssä.  
 • olet työtön, mutta löydät itse työpaikan ja työnantajalle sopii, että opiskelet oppisopimuksella. 
 • olet Kpedun opiskelija ja saat työpaikan sinun omalta alalta. Kesätyöpaikan ja oppisopimuksen yhdistäminen on mahdollista. 

Voit lukea lisää tietoa oppisopimuksesta tästä linkistä

Työvoimakoulutukset

Ammatillisessa työvoimakoulutuksessa voit suorittaa perustutkinnon, ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon tai osan näistä tutkinnoista. Voit hakea työvoimakoulutuksiin, jos olet työtön tai vaarassa joutua työttömäksi ja olet yli 20-vuotias. Kun opiskelet työvoimakoulutuksessa, saat työttömyysetuutta.