Let's Learn Work!

  • 01
  • centria logo
  • VipuvoimaaEU_2014_2020_rgb

Let's Learn Work! Työelämä- ja yrittäjyystaitoja maakunnallisella tasolla

Kpedu toimii osatoteuttajana Let´s Learn Work -ESR-hankerahoitetussa projektissa, yhdessä Kokkolan kaupungin kanssa. Päätoteuttajana on Centria-ammattikorkeakoulu. Projektipäällikkönä toimii Janette Korpi Centrialta.

TAVOITTEET:

  • tehostaa Keski-Pohjanmaan alueen yli 17-vuotiaiden nuorten siirtymistä koulutuksesta toiseen sekä työelämään
  • vahvistamalla heidän työelämä- ja yrittäjyyskasvatustaitojaan
  • saattamalla heitä henkilökohtaisiin työelämäkontakteihin

HANKKEEN KOHDERYHMÄ:

  • Keski-Pohjanmaan alueen 17-29 -vuotiaat opiskelijat tai äskettäin valmistuneet, jotka ovat jääneet työttömiksi tai ilman opiskelupaikkaa
  • Keski-Pohjanmaan toisen asteen oppilaitokset ja korkea-asteen koulutusorganisaatiot
  • Elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinopalvelut ja kehittämisyhtiöt
LLW