Tiheikkö

Metsäopiskelijat

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Löydä metsä
  4. Ketunkankaan luontopolku
  5. Tiheikkö
  6. Tiheikkö-opiskelijat

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin

Tehtävät: Tiheikkö

1. Määritä runkoluku tiheiköstä ja harvennetusta metsästä.

2. Mitä varten tiheikköjä jätetään

2. Onko viereinen hyvä tiheikkö (perustele vastauksesi)? 

 

Ohje: Tiheiköt ja säästöpuuryhmät 

Tiheiköt ovat hyvä tapa lisätä metsien monimuotoisuutta eivätkä ne juurikaan vaikuta puuntuotantoon. Metsänhoidon kaikissa vaiheissa taimikonraivauksesta uudistushakkuisiin niitä kannattaa jättää sopiviin paikkoihin. Tiheiköissä kannattaa suosia katajaa, pihlajaa ja muita marjovia lajeja, jotka tarjoavat eläimille suojaa ja ravintoa. Tiheiköistä ei pääsääntöisesti poisteta puita missään vaiheessa vaan annetaan luonnon muovata alaa. Tiheiköt palvelevat monia eläimiä.  

Metsän monimuotoisuuden turvaamiseksi on hyvä jättää säästöpuuryhmiä jo taimikonhoito vaiheessa. Hyvässä ryhmässä on eri puulajeja, eri-ikäisisä puita ja mieluiten lehtipuita. Jos kuviolla on kostea painanne tai muu ympäristöstään erottuva alue on säästöpuuryhmä syytä sijoittaa sellaiselle paikalle. Säästöpuuryhmän koko vaihtelee sertifikaattien vaatimuksien mukaan. Säästöpuuryhmiä ei poisteta missään metsänhoidon vaiheessa.  

Hyvä säästöpuuryhmä toimii myös hyvänä riistatiheikkönä. Riistatiheikkö antaa suojaa riistalle. Riistatiheikkö olisi hyvä jättää ojan ympärille, jolloin riista pääsee juomaan ja lepäämään suojaiseen paikkaan.