Tiheikkö

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Löydä metsä
  4. Ketunkankaan luontopolku
  5. Tiheikkö


Tiheiköt lisäävät metsän monimuotoisuutta

Tiheiköt ovat hyvä tapa lisätä metsien monimuotoisuutta eivätkä ne juurikaan vaikuta puuntuotantoon. Metsänhoidon kaikissa vaiheissa taimikonraivauksesta uudistushakkuisiin niitä kannattaa jättää sopiviin paikkoihin, esim. säästöpuuryhmien alle, kallioiden reunoille ja alle, vaihettumisvyöhykkeille, pienvesien varsille ja rantakaistoille. 

Tiheiköistä ei pääsääntöisesti poisteta puita missään vaiheessa vaan annetaan luonnon muovata alaa. Tästä syystä puusto voi lahota tai kaatua, jolloin erilaisten sienten ja hyönteisten määrä lisääntyy.

Metsän hoitotöiden aikana käsittelemättä jätetyt tiheiköt palvelevat monia eläimiä. Linnutkin hyötyvät koskemattomista aloista koska niistä voi löytyä järeitä lehtipuita, jotka ovat sopivia pesäkoloja varten sekä hyönteisiä ruoaksi. Myös monet riistaeläimet viihtyvät tiheiköissä. Tiheiköissä kannattaa suosia katajaa, pihlajaa ja muita marjovia lajeja, jotka tarjoavat eläimille suojaa ja ravintoa. 

Alla olevista linkeistä pääset tekemään eri kohderyhmille sopivia tehtäviä.

 

Kuvalinkki koululaisten tehtäviin

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin

Kuvalinkki ulkoilijoiden tehtäviin

  • EU:n maaseuturahaston logo
  • Leader-logo
  • Rieska Leader ry logo
  • Kpedun logo
  • MHY Keskipohjan logo