Metsän kasvatus

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Löydä metsä
  4. Ketunkankaan luontopolku
  5. Metsän kasvatus

 

Metsän kasvatusta kestävästi

Koulutusyhtymän metsiä käsitellään suurimmaksi osin jaksollisella metsäkasvatusmenetelmällä. Jaksollisessa metsänkasvatuksessa uusi metsä saadaan aikaan istuttamalla taimia muokattuun maahan. Metsän kasvaessa sitä harvennetaan ja lopuksi tehdään päätehakkuu. Kpedun omistamissa opetusmetsissä noudatetaan Tapion Metsänhoidon suosituksia. 

Suositukset ovat vapaaehtoisesti noudatettava ohje metsänhoidon menetelmistä. Suosituksia on ollut laatimassa suuri joukko metsänhoidon asiantuntijoita, ja ne perustuvat sekä tutkimustietoon että pitkältä ajalta kertyneeseen käytännön osaamiseen. Suositukset tarjoavat metsien käsittelyyn erilaisia vaihtoehtoja, joista hän voi tavoitteidensa mukaisesti valita sopivimman. Kuvatut menettelytavat ovat taloudellisesti, ekologisesti sekä sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestäviä. Tutustu metsänhoidon suosituksiin.  

Koulutusyhtymän metsiin on tehty viime vuosina koealoja, joista voidaan seurata metsänhoidon vaikutusta kasvuun. Näitä koealoja löydät tämänkin polun varrelta. Tällä kohteella on tehty uudistushakkuu ja männyn taimikon istutus vuonna 2017.

Alla olevia kuvia klikkaamalla pääset tekemään eri kohderyhmälle suunnattuja tehtäviä.

 

Kuvalinkki koululaisten tehtäviin

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin

Kuvalinkki ulkoilijoiden tehtäviin

  • EU:n maaseuturahaston logo
  • Leader-logo
  • Rieska Leader ry logo
  • Kpedun logo
  • MHY Keskipohjan logo