Kosteikko

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Löydä metsä
  4. Ketunkankaan luontopolku
  5. Kosteikko

 

Kosteikko auttaa vesien suojelussa

Kosteikko on ojan, puron tai muun vesistön osa tai alue, joka on suurimman osan ajasta veden peitossa ja kuivanakin ajanjaksona kosteikot ovat märkiä alueita. Kosteikoissa kasvaa tyypillistä kosteikko- tai vesikasvillisuutta. Ne pidättävät kiintoainetta ja ravinteita sekä tasaavat virtaamia. Kosteikot lisäävät luonnon monimuotoisuutta tarjoamalla sopivia elinympäristöjä monille kasveille ja eläimille. Lisäksi kosteikot monipuolistavat maisemaa ja luontoa.

Metsätaloudessa kosteikkoja hyödynnetään vesiensuojeluratkaisuina, joilla pyritään hidastamaan veden virtausta sekä pidättämään ravinteita ja kiintoainesta. Kosteikkokasvillisuus käyttää veteen liuenneita ravinteita ja vähentää vesistöjen rehevöitymistä. 

Alla olevista linkeistä pääset tekemään eri kohderyhmille sopivia tehtäviä.

 

Kuvalinkki koululaisten tehtäviin

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin

Kuvalinkki ulkoilijoiden tehtäviin

  • EU:n maaseuturahaston logo
  • Leader-logo
  • Rieska Leader ry logo
  • Kpedun logo
  • MHY Keskipohjan logo