Ketunkankaan vanha metsä

Metsäopiskelijat

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Löydä metsä
  4. Ketunkankaan luontopolku
  5. Ketunkankaan vanha metsä
  6. Ketunkangas-opiskelijat

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin

Tehtävä: Metsän mittaus

Näiden tehtävien suorittamiseen tarvitset relaskoopin ja 4 m mittakepin. 

1. Määritä pohjanpinta-ala läheisen oranssin merkkikepin viereiseltä alustalta. 

2. Määritä relaskooppikoealan puuston keskipituus 

3. Katso relaskooppitaulukosta kuinka paljon puustoa on hehtaarilla, mittaamasi tulosten mukaan. 

4. Määritä kasvupaikka ja kehitysluokka. 

5. Mikä olisi seuraava toimenpide ko. kohteelle (jos kohdetta ei olisi suojeltu)? 

Vinkki: Rajapuut ovat merkitty

 

Ohje: Varttuneen metsän mittaaminen 

Pohjanpinta-ala 

Pohjanpinta-alalla tarkoitetaan puiden yhteistä poikkileikkauspinta-alaa 1,3 metrin korkeudelta. Eli jos puut katkaistaisiin 1,3 metrin korkeudelta ja laskettaisiin ”kantojen” pinta-ala yhteen on tämä tulos pohjanpinta-ala. Pohjanpinta-alaa (ppa) käytetään määrittäessä puuston määrää ja tiheyttä. 

Pohjapinta-ala määritetään yleisesti käyttäen apuna relaskooppia. Relaskoopissa on varsi tai ketju jonka toisessa päässä on hahlo. Varren pää asetetaan poskelle ja hahlolla tähdätään puita. Relaskoopilla tehdään ympyräkoeala eli käännytään 360 astetta ja lasketaan puut. Laskettavat puut täyttävät hahlon kokonaan. Mikäli hahlo on yhtä leveä kuin puu, lasketaan ko. puu puolikkaaksi. Mikäli puu ei täytä hahloa ei puuta lasketa mukaan ollenkaan. 

Puun pituus 

Puun pituus on toinen määre, jota tarvitaan määrittäessä puuston kokonaistilavuutta. Pituuden määrittämiseen on kehitetty monenlaisia mittaustyökaluja, jotka ovat tarkoitettu lähinnä metsäalan toimihenkilölle.  

Keppimenetelmä on helppo tapa mitata puun pituus. Otetaan noin metrin mittainen keppi. Ojennetaan keppikäsi eteen suoraksi. Keppi asetetaan ojennettuun käteen niin että toinen kepin pää hipoo poskea ja käsi laitetaan nyrkkiin keppiä puristaen. Keppi nostetaan kohtisuoraan ylöspäin. Seuraavaksi valitaan mitattava puu. Siirry puusta sellaiselle etäisyydelle, että näet puun tyven juuri nyrkkisi yläpuolelta ja puun latvan kepin yläpään kanssa samalla tasolla. Kun olet löytänyt sopivan etäisyyden puusta mainittujen kriteerin perusteella voit mitata paikaltasi etäisyyden puuhun. Tämä etäisyys on sama kuin puun pituus.