Ketunkankaan vanha metsä

  1. Etusivu
  2. Projektitoiminta
  3. Löydä metsä
  4. Ketunkankaan luontopolku
  5. Ketunkankaan vanha metsä

 

Monimuotoinen vanha metsä

Ollikkalan tilalla aloitettiin maatalousalan opetus vuonna 1925 ja Ketunkankaan metsä näkyy koulun metsäsuunnitelmassa jo 1950-luvulla. Metsää ei ole sen jälkeen juurikaan hakattu ja sitä päätettiin ehdottaa mukaan METSO-suojeluohjelmaan. Ketunkangas hyväksyttiin Metsoon ja vuonna 2020 tehtiin sopimus metsän pysyvästä suojelusta. 

METSO on Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma, jonka tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen. Ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja se toteutetaan joko määräaikaisena tai pysyvänä. Maanomistaja anoo pääsyä suojeluohjelmaan ja alueelliset metsä- ja ympäristöviranomaiset tekevät päätöksen kohteen hyväksymisestä. Ohjelmaan hyväksytään luonnonarvoiltaan monipuolisia ja eliölajien elinympäristöinä erityisen arvokkaita metsiä. Valtio maksaa kohteiden suojelusta ja luonnonhoidosta korvausta. Lue lisää METSO-ohjelmasta.  

Ketunkankaan vanha metsä on pääosin männikköä, jonka vanhimmat puut ovat 200–300 -vuotiaita. Lisäksi alueella on kivikautisia asuinpaikkoja. Elettiinpä ennenkin - eli lue lisää Ketunkankaan ja Kannuksen toimipaikan historiasta.

Alla olevista linkeistä pääset tekemään eri kohderyhmille suunnattuja tehtäviä.

Kuvalinkki koululaisten tehtäviin

Kuvalinkki opiskelijoiden tehtäviin

Kuvalinkki ulkoilijoiden tehtäviin


 

  • EU:n maaseuturahaston logo
  • Leader-logo
  • Rieska Leader ry logo
  • Kpedun logo
  • MHY Keskipohjan logo