Hyvinvointia ja tietoa lähimetsästä

Löydä metsä

 • EU:n maaseuturahaston logo
 • Leader-logo
 • Rieska Leader ry logo
 • Kpedun logo
 • MHY Keskipohjan logo

Löydä metsä -hanke 1.12.2020-30.11.2022

Tutkimusten mukaan luonnossa oleskelu edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia mm. laskemalla verenpainetta, vähentämällä stressiä sekä parantamalla mielialaa, keskittymiskykyä ja unen laatua. Ihmisiä voidaan houkutella metsään helppokulkuisilla ja selkeästi merkityillä reiteillä. Kiinnostavuutta voidaan lisätä erilaisilla reitiltä löytyvillä materiaaleilla. Myös kouluissa ja oppilaitoksissa on tarvetta monimuotoisille oppimisympäristöille ja -materiaaleille. 

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena oli kohderyhmien hyvinvoinnin parantuminen lisääntyneen luonnossa liikkumisen myötä sekä yleisen metsätietouden parantuminen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena oli myös Kpedun metsäalan koulutuksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääntyminen.

Löydä metsä -hankkeen tavoitteena oli 1) motivoida koululaisia, opiskelijoita ja kuntalaisia virkistäytymään luonnossa, 2) parantaa koululaisten ja opiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä 3) lisätä Kpedun omistamien kohteiden tunnettuutta ja hyödyntämistä kuntalaisten keskuudessa.

Löydä metsä -hankkeen aikana:

 • Perustettiin Ketunkankaan luontopolku Kannuksen Silmäjärventien läheisyyteen. 
 • Tehtiin Lehtorannan puulajipuistoon uudet opasteet ja puulajikyltit. 
 • Avattiin nettisivut, joiden kautta pääsee tutustumaan luontopolun ja puulajipuiston materiaaleihin. 

 

Hankkeeseen liittyen toteutettiin myös opinnäytetyö Lapin AMK:ssa: Juho-Mikko Widgren. Luontopolun suunnittelu. 2021

Hanketta toteuttivat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry. Hankkeen toiminta-alue oli Kannuksen kunta ja toteutusaika 1.12.2020-30.11.2022. Hankkeen toteutuneet kustannukset olivat 21 382,50 €. Hanke liittyi Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen saatiin EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Rieska Leader ry:ltä.

Hankkeen toteuttamista ovat yksityisrahan muodossa tukeneet Keski-Pohjanmaan maaseutumessut ry, Kpedun Kannuksen toimipaikan oppilaskunta sekä Metsä Group. 

Löydä metsä -hankkeen kuvia
 • Logo Keski-Pohjanmaan maaseutunäyttelyt ry
 • Logo Kpedu Kannus Oppilaskunta
 • Logo Metsä Group