Hyvinvointia ja tietoa lähimetsästä

Löydä metsä

 • EU:n maaseuturahaston logo
 • Leader-logo
 • Rieska Leader ry logo
 • Kpedun logo
 • MHY Keskipohjan logo

Esittely

Viime aikoina on tiedostettu luonnon ja luontoympäristöjen merkitys terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä. Tutkimusten mukaan metsässä oleskelu mm. laskee verenpainetta, vähentää stressiä sekä parantaa mielialaa, keskittymiskykyä ja unen laatua. Ihmisiä voidaan houkutella metsään helppokulkuisilla ja selkeästi merkityillä reiteillä, joiden varrelle on lisätty etenkin lapsille ja nuorille suunnattua digitaalista materiaalia. Myös kouluissa ja oppilaitoksissa on tarvetta uusille motivoiville opetusmateriaaleille, sillä opettajien resurssit materiaalien tuottamiseen ovat hyvin vähäiset. 

Löydä metsä -hankkeen tavoitteena on motivoida koululaisia, opiskelijoita ja kuntalaisia virkistäytymään luonnossa sekä lisätä metsätietoutta ja paikallistuntemusta. Lisäksi tavoitteena on parantaa koululaisten ja opiskelijoiden digitaalisia taitoja. Tavoitteena on myös lisätä Kpedun omistamien kohteiden tunnettuutta ja hyödyntämistä kuntalaisten keskuudessa.

Löydä metsä -hankkeessa:
 1. Perustetaan helposti saavutettava ja hyvin opastettu luontopolku, jonka varrella on digitaalisia materiaaleja sekä tehtäviä. Materiaalit jaetaan kolmeen kokonaisuuteen: hyvinvointia metsästä, perustietoa metsäluonnosta sekä metsäoppia koululaisille ja opiskelijoille.
 2. Lisätään Lehtorannan puulajipuistoon opasteet ja digitaalisia materiaaleja kertomaan perustiedot eri puulajeista sekä erilaisia puihin ja alueeseen liittyviä tarinoita.
 3. Avataan nettisivut digitaalisen materiaalin käyttöä ja jakamista varten.

Hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteena on kohderyhmien hyvinvoinnin parantuminen lisääntyneen luon-nossa liikkumisen myötä sekä yleisen metsätietouden parantuminen. Pitkällä tähtäimellä tavoitteena on myös Kpedun metsäalan koulutuksen tunnettuuden ja vetovoimaisuuden lisääntyminen. 

Hanketta toteuttavat Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä sekä Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry. Hankkeen toiminta-alue on Kannuksen kunta, toteutusaika 1.12.2020-30.11.2022 ja budjetti 32 960 €. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta Rieska Leader ry:ltä.

Hankkeen toteuttamista ovat yksityisrahan muodossa tukeneet Keski-Pohjanmaan maaseutumessut ry, Kpedun Kannuksen toimipaikan oppilaskunta sekä Metsä Group. 


 

 • Logo Keski-Pohjanmaan maaseutunäyttelyt ry
 • Logo Kpedu Kannus Oppilaskunta
 • Logo Metsä Group