Ajankohtaista

Kpedun KV-suunnittelija Heidi Jokisen toimikausi Opetushallituksen Erasmus+-paneelissa päättynyt: kiitollinen mieli menneistä neljästä panelistivuodesta!

9.5.2023 klo 10:12

Keski-Pohjanmaan ammattiopiston KV-suunnittelija, projektipäällikkö Heidi Jokinen on toiminut vuodesta 2019 alkaen Opetushallituksen Erasmus+ asiakas- ja kehittämispaneelin jäsenenä. Vuonna 2018 perustetun paneelin tehtävänä on edistää ja tukea ammatillisen koulutuksen kansainvälistä yhteistyötä Erasmus+ -ohjelmassa. Yhteistyö ja yhteiskehittäminen oppilaitosten ja Opetushallituksen välillä on tärkeää ja tukee kansainvälisen toiminnan kehittymistä Suomessa. Paneelin jäsenyys on määräaikainen. Erovuorossa olevan Jokisen osalta Helsingissä 4.5. järjestetty paneelin kokous oli viimeinen.

Kpedun KV-tiimi

Ajan valtimolla ja vastavuoroista yhteistyötä

Kaksi toimikautta kestäneen paneelin jäsenyys on antanut Jokiselle muun muassa mahdollisuuden tutustua paremmin Opetushallituksen KV-toimijoihin ja saada lisää hyviä työkavereita eri puolilta Suomea. ”Paneelityön ansiosta olemme saaneet esimerkiksi rahoittajalta ajankohtaista tietoa, jota on voinut hyödyntää omassa työssään. Vastavuoroisesti työryhmä on välittänyt Opetushallitukselle kehittämistoiveita käytännön toteutuksen puolelta. Kaiken kaikkiaan paneelityöskentelyn avulla on pystytty edistämään ja kehittämään Kpedun kansainvälistä toimintaa monin eri tavoin”, Jokinen toteaa.

Paneelin jäsenet toimivat Erasmus+ -liikkuvuuden ja strategisten kumppanuushankkeiden kansallisen hallinnon kehittämisessä apuna siten, että ohjelman säännöt, dokumentit ja erilaiset sähköiset työkalut vastaavat entistä paremmin suomalaisten oppilaitosten tarpeita. Paneelissa tarkastellaan ammatillisen koulutuksen kansallisia muutoksia sekä kansainvälisen toiminnan laajemman toimintaympäristön muutoksia ja niiden vaikutuksia kansainväliseen toimintaan.

Jokisen mukaan paneelissa tehty työ on edistänyt isomman kuvan näkemistä ja sekä lisännyt ymmärrystä työarkeen liittyvien asioiden syistä ja vaikutteista. Paneelityöskentely on niin ikään auttanut näkemään selkeämmin KV-toiminnan arjessa ilmenneitä haasteita, joihin on yhdessä löydetty asiakaslähtöisiä ja toteutuskelpoisia ratkaisuja.


Todellinen vaikutusmahdollisuus ja edelleen tiiviinä jatkuva yhteistyö

”Onnistuneita muutoksia ja edistysaskeleita olemme saaneet yhteisvoimin aikaan. Tuntuu hyvältä, kun on pystynyt oikeasti vaikuttamaan asioihin. Ryhmä on toiminut myös ns. vertaistukena, sillä kaikki paneelin jäsenet toimivat samanlaisten asioiden, isojenkin teemojen parissa. Siksikin on perusteltua ja hyödyllistä käsitellä niitä yhdessä. Paneelista on ollut helppo löytää ymmärtäjiä ajatuksilleen ja ideoilleen”, Jokinen jatkaa.

Vaikka paneelin jäsenyys Jokisen osalta onkin nyt päättynyt, yhteistyö jatkuu tiiviinä sekä Opetushallituksen edustajien että oppilaitosten kollegoiden kanssa. Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset haastavat alati kansainvälistä toimintaa, joten yhteistyö ja yhteiskehittäminen oppilaitosten ja Opetushallituksen välillä on Jokisen mielestä nopeasti muuttuvissa tilanteissa entistäkin tärkeämpää.

OPN:n Eplus panelistit 2023

Opetushallituksen tuore raportti: Kpedu valtakunnan kärkijoukossa liikkuvuusluvuissa

Paneelin viimeisimmässä kokouksessa käsiteltiin myös tuoretta ammatillisen koulutuksen liikkuvuustilastoa 2022, jossa Kpedun aktiivinen KV-toiminta näkyy hienoina lukuina niin opiskelijoiden kuin henkilöstönkin jaksoissa. Keski-Pohjanmaa sijoittuu korkealle erityisesti lähteneiden ja saapuvien opiskelijoiden liikkuvuusjaksoissa, mistä Jokinen kiittää Kpedun aktiivista kansainvälistä toimintaa. Opetushallituksen juuri julkaistu Kansainvälinen liikkuvuus ammatillisessa koulutuksessa 2022 -niminen raportti löytyy täältä: https://www.oph.fi/fi/uutiset/2023/ammatillisen-koulutuksen-kansainvalinen-liikkuvuus-elpyi-vuonna-2022-vahitellen

Jokisen ohella Opetushallituksen Erasmus+ asiakas- ja kehittämispaneelin jäseninä toimivat vv. 2019–2021 Anne-Mari Behm (Ammattiopisto SAMIedu), Mari Kontturi (Ammattiopisto Luovi), Joonas Penttinen (Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto), Riikka Suhonen (Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä) ja Rea Tuominen (Gradia). Jokisen toisella toimikaudella vv. 2021–2023 myös Behm ja Tuominen jatkoivat ja uusina aloittivat Katarina Walker (OSAO), Mikko Siirilä (Valkeakosken koulutuskuntayhtymä) ja Risto Virkkunen (Kainuun ammattiopisto). Paneelin puheenjohtajana toimi elokuuhun 2019 saakka Opetushallituksen Kansainvälistymispalvelujen ammatillinen koulutus -ryhmän vastaava, opetusneuvos Mika Saarinen. Saarista seurasi puheenjohtajana syyskuusta 2019 alkaen yksikön päällikkö, opetusneuvos Sari Turunen-Zwinger.

Kpedun KV-tiimiin kuuluvat Jokisen ohella Anne-Maija Leppälä, Satu Sundell, Kaisa Honkaharju, Laura Paavola, Kari Kaasinen ja Petri Ahoniemi.

Teksti: Jussi Wiirilinna & Heidi Jokinen