Ajankohtaista

Kehitä yrityksesi osaamista maksuttomilla ryhmäohjauksilla

25.1.2023 klo 14:47

Osuvakoulutus Oy on mukana toteuttamassa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen (Jotpa) käynnistämää valtakunnallista hakevan toiminnan pilottia. Pilotissa toteutetaan yritysten osaamistarpeisiin räätälöityjä henkilöstön osaamisen kehittämiseen kannustavia ryhmäohjauksia, joissa kerrotaan kattavasti alueen koulutusmahdollisuuksista. Tavoitteena on kannustaa erityisesti pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevia työntekijöitä osallistumaan koulutukseen.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen on yksi tehokkaimmista keinoista lisätä yrityksen kannattavuutta. Yritysten johto ja työntekijät eivät kuitenkaan välttämättä tiedä, kuinka työntekijöiden kouluttautuminen voidaan kytkeä osaksi työntekoa, ja millaisia erilaisia mahdollisuuksia paikalliset koulutuksenjärjestäjät tarjoavat. Ryhmäohjauksissa tarjotaan tätä tietoa kertomalla kattavasti alueen koulutustarjonnasta, mahdollisuuksista kouluttautua työn ohella, koulutuksen rahoitusmahdollisuuksista sekä ohjausta tarjoavista tahoista.

Ryhmäohjaus on yrityksille maksutonta ja sen sisältö suunnitellaan yrityksen osaamistarpeisiin peilaten. Ryhmäohjaus pidetään paikan päällä yrityksen toimitiloissa tai muussa erikseen sovitussa paikassa yhdessä sovittuna ajankohtana. Tavoitteena on saavuttaa etenkin pelkän yleissivistävän koulutuksen varassa olevat työntekijät, mutta ryhmäohjaus on suunnattu koko henkilöstölle. Ryhmäohjaukset ajoittuvat vuoden 2023 alkupuolelta 30.6.2024 asti.

Lue lisää!

Tai ota yhteyttä:
Henna Kantola, myyntipäällikkö
yrityskohtaiset koulutukset, Osuvakoulutus Oy
henna.kantola(a)kpedu.fi,
p. 0408073690